Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Заповед за заличаване на адресна регистрация

ЗАПОВЕД

 

№ РД-673

 

Град  Хасково 16.06.2023 година

 

                На основание чл.99б, ал.3 от Закона за гражданската регистрация, чл.140а, ал.3 и ал.4 от Наредба №РД-02-20-9 за функциониране на Единната система за гражданска регистрация, чл.44, ал.2 от ЗМСМА и протокол от извършена проверка на 06.06.2023г. в изпълнение на заповед № РД-483/02.05.2023г.

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

1.Да се заличи адресната регистрация по  Постоянен и Настоящ    адрес :

 

в гр. Хасково,  ул.“Брегалница“  № 3, вх.Б,ет.5,ап.23 на  лицата  от  дати:

 

ЕГН

Собствено име

Бащино име

Фамилно име

Дерегистрация на адрес от дата

8505178596

ХАНАН

АБДУЛХАМИД

ИБО

18.05.2015г.

0646158566

СИАМАНД

КАМИРАН

СИДО

18.05.2015г.

0746228522

РОНИДЖАН

КАМИРАН

СИДО

18.05.2015г.

1145238465

ДАЛУДЖАН

КАМИРАН

СИДО

18.05.2015г.

9607108546

НИДАЛ

МОХАМЕД

КАНБАР

22.05.2015г.

9706258503

ДЖАНДИ

МОХАМЕД

КАНБАР

25.05.2015г.

 

Действията по т.1  да се извършат от отдел ГРАОН при Община Хасково по реда на чл.140а, ал.5 от Наредба №РД-02-20-9 за функциониране на Единната система за гражданска регистрация.

            Настоящата Заповед подлежи на оспорване по реда на АПК пред административен съд Хасково, в 14 дневен срок.

            Заповедта да се сведе до знанието на заинтересованото лице чрез информационното табло в община Хасково с адрес: гр. Хасково, пл. „Общински“ №1 и на интернет страницата на община Хасково, и чрез писмено уведомление на адреса на лицето, ако е известен.

                                 

 

СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ / П /

Кмет на Община Хасково

Последна промяна: 19 Юни 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!