Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Заповед за заличаване на адресна регистрация

ЗАПОВЕД

 

РД - 386

 

Град  Хасково 13.04.2023 година

 

                На основание чл.99б, ал.3 от Закона за гражданската регистрация, чл.140а, ал.3 и ал.4 от Наредба №РД-02-20-9 за функциониране на Единната система за гражданска регистрация, чл.44, ал.2 от ЗМСМА и протокол от извършена проверка на 11.04.2023г. в изпълнение на заповед № РД-276/13.03.2023г.

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

1.Да се заличи адресната регистрация по  Постоянен  адрес :

в гр. Хасково, за лица настанени на адрес ЦНСТДБУ – бул. „Съединение“№ 16 и бившият  ДДЛРГ „Асен Златаров“- бул.“България“ № 9  от  дати:

 

Собствено име

Бащино име

Фамилно име

Дерегистрация по ПА адрес от дата:

БОЖАНА

АНДОНОВА

ХРИСТОВА

24.07.2006г

ТАТЯНА

ЖЕЧКОВА

ДАНЧЕВА

21.09.2012г.

09.11.2007г.

ДАНИЕЛ

АНГЕЛОВ

ТОМОВ

06.11.2014г.

05.11.2003г.

ВЛАДИМИР

ВАСИЛЕВ

МАРИНОВ

07.10.2013г.

03.11.2003г.

 

 

 

 

 

 

1.Да се заличи адресната регистрация по  Настоящ   адрес :

в гр. Хасково, за лица настанени на адрес ЦНСТДБУ – бул. „Съединение“№ 16 и бившият  ДДЛРГ „Асен Златаров“- бул.“България“ № 9 от  дати:

 

Собствено име

Бащино име

Фамилно име

Дерегистрация по НА адрес от дата:

БОЖАНА

АНДОНОВА

ХРИСТОВА

08.03.2010г

24.07.2006г.

ТАТЯНЯ

ЖЕЧКОВА

ДАНЧЕВА

03.10.2011г.

11.03.2002г.

ВЛАДИМИР

ВАСИЛЕВ

МАРИНОВ

07.03.2013г.

12.09.2011г.

 

 

.

 

Действията по т.1  да се извършат от отдел ГРАОН при Община Хасково по реда на чл.140а, ал.5 от Наредба №РД-02-20-9 за функциониране на Единната система за гражданска регистрация.

            Настоящата Заповед подлежи на оспорване по реда на АПК пред административен съд Хасково, в 14 дневен срок.

            Заповедта да се сведе до знанието на заинтересованото лице чрез информационното табло в община Хасково с адрес: гр. Хасково, пл. „Общински“ №1 и на интернет страницата на община Хасково, и чрез писмено уведомление на адреса на лицето, ако е известен.

                                   

СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ  / П /

Кмет на Община Хасково

 

 

 

 

Последна промяна: 20 Април 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!