Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Заповед за проверка

ЗАПОВЕД

 

РД - 657

 

Град  Хасково 12.06.2023 година

 

 

 

           На основание чл.405а от Изборния кодекс във вр. с чл.99б от Закона за гражданската регистрация и чл.44,ал 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

 

 

НАРЕЖДАМ:

 

 

 

I.Назначавам комисия в състав:

Председател: Дора Димитрова  - нач.отдел „ГРАОН“, Община Хасково

Членове:

1.Богдана Петкова- Василева  –  Юрисконсулт, Община Хасково;

2. Георги Костадинов – Полицейски  инспектор в  РУ на МВР – Хасково;

3.Геновева Христова–    Ръководител  ТЗ ГРАО   Хасково към ГД  ГРАО;

4.Теодора Грозева - Гл.експерт дирекция АКРРС - Областна администрация Хасково

 

II.На комисията възлагам:

1.Да извърши проверка за спазване изискванията на чл.92,чл.99,ал.1 и 4 и чл.99а от Закона за гражданска регистрация,при извършването на адресни регистрации на територията на Община Хасково,за периода 01.05.2022г.- 30.04.2023г.

2.За резултатите от проверката да бъде изготвен протокол.

3.Комисията следва да приключи своята работа не по- късно от 14.07.2023г

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на  Пламен Лечев – Секретар на Община Хасково.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на заинтересованите лица – за сведение и изпълнение.

 

за Кмет на Община Хасково:

 

ДИНКО ТЕНЕВ   / П /                     

Заместник-кмет на Община Хасково

Упълномощен съгласно Заповед № РД-656/ 12.06.2023 г.

на Кмета на Община Хасково

Последна промяна: 13 Юни 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!