Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Заповед за назначаване на комисия по реда на чл.99б от ЗГР

 

                    ЗАПОВЕД

РД-267

Град  Хасково 15.03.2024 година

 

                На основание чл.99б, ал.3 от Закона за гражданската регистрация, чл.140а, ал.3 и ал.4 от Наредба №РД-02-20-9 за функциониране на Единната система за гражданска регистрация, чл.44, ал.2 от ЗМСМА и протокол от извършена проверка на 13.03.2024г. в изпълнение на заповед № РД-155/20.02.2024г.

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

1.Да се заличи адресната регистрация по   Настоящ    адрес :

в гр. Хасково,  ул.“Будапеща“   № 14,ет.1 на  лицето  от  дата:

 

Собствено име

Бащино име  

Фамилно име   

Дерегистрация по Настоящ адрес от дата:   

НАДЕЖДА

ЗЛАТКОВА

ПЕТРОВА

25.09.2019г.

 

Действията по т.1  да се извършат от отдел ГРАОН при Община Хасково по реда на чл.140а, ал.5 от Наредба №РД-02-20-9 за функциониране на Единната система за гражданска регистрация.

            Настоящата Заповед подлежи на оспорване по реда на АПК пред административен съд Хасково, в 14 дневен срок.

            Заповедта да се сведе до знанието на заинтересованото лице чрез информационното табло в община Хасково с адрес: гр. Хасково, пл. „Общински“ №1 и на интернет страницата на община Хасково, и чрез писмено уведомление на адреса на лицето, ако е известен.          

 

за Кмет на Община Хасково:

 

ДИНКО ТЕНЕВ          /  П  /                                    

Заместник-кмет на Община Хасково

Оправомощен съгласно Заповед № РД-206/ 11.03.2024 г.

на Кмета на Община Хасково

 

 

 

Последна промяна: 19 Март 2024

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!