Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Обявления в направление Гражданска регистрация

Заповед за заличаване на адресна регистрация

На основание чл.99б, ал.3 от Закона за гражданската регистрация, чл.140а, ал.3 и ал.4 от Наредба №РД-02-20-9 за функциониране на Единната система за гражданска регистрация, чл.44, ал.2 от ЗМСМА и протокол от извършена проверка на 12.06.2024г. в изпълнение на заповед № РД-519/22.05.2024г.

Заповед за назначаване на комисия по реда на чл.99б от ЗГР

     Във връзка с  постъпила молба вх.№ 94И-3190-1 / 20.05.2024г. от Ибрям Мюмюн Расим като собственик на имот находящ се  в с. Стамболийски ,ул. „Кирил и Методий“ № 1,община Хасково относно лица, който имат адресна регистрация на посочения имот, но не живеят там, е необходимо да се определи комисия…

Заповед за назначаване на комисия по реда на чл.99б от ЗГР

Във връзка с  постъпила молба вх.№ 94Г-1475-2 / 15.05.2024г. от Георги Златков Георгиев като собственик на имот находящ се  в с. Орлово ,община Хасково относно лица, който имат адресна регистрация на посочения имот, но не живеят там, е необходимо да се определи комисия по реда на чл.99б от Закона за…

Заповед за заличаване на адресна регистрация

                  На основание чл.99б, ал.3 от Закона за гражданската регистрация, чл.140а, ал.3 и ал.4 от Наредба №РД-02-20-9 за функциониране на Единната система за гражданска регистрация, чл.44, ал.2 от ЗМСМА и протокол от извършена проверка на 30.04.2024г. в изпълнение на заповед № РД-370/11.04.2024г.

Заповед за заличаване на адресна регистрация

На основание чл.99б, ал.3 от Закона за гражданската регистрация, чл.140а, ал.3 и ал.4 от Наредба №РД-02-20-9 за функциониране на Единната система за гражданска регистрация, чл.44, ал.2 от ЗМСМА и протокол от извършена проверка на 30.04.2024г. в изпълнение на заповед № РД-387/16.04.2024г.

Заповед за заличаване на адресна регистрация

На основание чл.99б, ал.3 от Закона за гражданската регистрация, чл.140а, ал.3 и ал.4 от Наредба №РД-02-20-9 за функциониране на Единната система за гражданска регистрация, чл.44, ал.2 от ЗМСМА и протокол от извършена проверка на 23.04.2024г. в изпълнение на заповед № РД-361/09.04.2024г.

Заповед за назначаване на комисия по реда на чл.99б от ЗГР

    Във връзка с  постъпила Докладна записка с Рег.индекс: №  25-05-14 /23.04.2024г. от Кина Койнарска – Директор на „Дом за стари хора“ в гр. Хасково относно лица, който имат адресна регистрация на посочения адрес , но не живеят там и предвид обстоятелството,че е общинска собственост,съгласно АПОС № 3358 от 04.01.2010г.…

Заповед за заличаване на адресна регистрация

На основание чл.99б, ал.3 от Закона за гражданската регистрация, чл.140а, ал.3 и ал.4 от Наредба №РД-02-20-9 за функциониране на Единната система за гражданска регистрация, чл.44, ал.2 от ЗМСМА и протокол от извършена проверка на 19.04.2024г. в изпълнение на заповед № РД-199 /07.03.2024г.

Заповед за назначаване на комисия по реда на чл.99б от ЗГР

На основание чл.99б, ал.3 от Закона за гражданската регистрация, чл.140а, ал.3 и ал.4 от Наредба №РД-02-20-9 за функциониране на Единната система за гражданска регистрация, чл.44, ал.2 от ЗМСМА и протокол от извършена проверка на 10.04.2024г. в изпълнение на заповед № РД-305/22.03.2024г.

Заповед за назначаване на комисия по реда на чл.99б от ЗГР

Във връзка с  постъпила молба вх.№ 94Ф-1293-1 / 11.04.2024г. от Фатма Фикрет Бекир като собственик на имот находящ се в гр. Хасково, ул.“Георги Кирков “№ 76,вх.А,ет.3,ап.7 относно лица, който имат адресна регистрация на посочения имот, но не живеят там, е необходимо да се определи комисия по реда на чл.99б от…

Заповед за назначаване на комисия по реда на чл.99б от ЗГР

Във връзка с  постъпила молба вх.№ 94 С-8289-1 / 04.04.2024г. от Славея   Петрова Запрянова  като собственик на имот находящ се вгр. Хасково, ул.“Банска“№ 19 относно лица, който имат адресна регистрация на посочения имот, но не живеят там, е необходимо да се определи комисия по реда на чл.99б от Закона за…

Заповед за заличаване на адресна регистрация

На основание чл.99б, ал.3 от Закона за гражданската регистрация, чл.140а, ал.3 и ал.4 от Наредба №РД-02-20-9 за функциониране на Единната система за гражданска регистрация, чл.44, ал.2 от ЗМСМА и протокол от извършена проверка на 20.03.2024г. в изпълнение на заповед № РД-165/26.02.2024г.

Заповед за назначаване на комисия по реда на чл.99б от ЗГР

  Във връзка с  постъпила молба вх.№ 94 М-6013-1 / 20.03.2024г. от Мариана Андреева Кирилова като собственик на имот находящ се в с. Узунджово,общ.Хасково,ул.“Аида“№ 23 относно лица, който имат адресна регистрация на посочения имот, но не живеят там, е необходимо да се определи комисия по реда на чл.99б от Закона…

Заповед за назначаване на комисия по реда на чл.99б от ЗГР

На основание чл.99б, ал.3 от Закона за гражданската регистрация, чл.140а, ал.3 и ал.4 от Наредба №РД-02-20-9 за функциониране на Единната система за гражданска регистрация, чл.44, ал.2 от ЗМСМА и протокол от извършена проверка на 13.03.2024г. в изпълнение на заповед № РД-155/20.02.2024г.  

Заповед за заличаване на адресна регистрация

На основание чл.99б, ал.3 от Закона за гражданската регистрация, чл.140а, ал.3 и ал.4 от Наредба №РД-02-20-9 за функциониране на Единната система за гражданска регистрация, чл.44, ал.2 от ЗМСМА и протокол от извършена проверка на 13.03.2024г. в изпълнение на заповед № РД-154/20.02.2024г.

Заповед за назначаване на комисия по реда на чл.99б от ЗГР

Във връзка с  постъпила молба вх.№ 94 Т-27-1 / 28.02.2024г. от Тюркян  Сейдали  Халим като собственик на имот находящ се в гр.Хасково,ул.“Кричим “ № 64 относно лица, който имат адресна регистрация на посочения имот, но не живеят там, е необходимо да се определи комисия по реда на чл.99б от Закона…

Заповед за заличаване на адресна регистрация

На основание чл.99б, ал.3 от Закона за гражданската регистрация, чл.140а, ал.3 и ал.4 от Наредба №РД-02-20-9 за функциониране на Единната система за гражданска регистрация, чл.44, ал.2 от ЗМСМА и протокол от извършена проверка на 27.02.2024г. в изпълнение на заповед № РД-146 /15.02.2024г.

Заповед за заличаване на адресна регистрация

На основание чл.99б, ал.3 от Закона за гражданската регистрация, чл.140а, ал.3 и ал.4 от Наредба №РД-02-20-9 за функциониране на Единната система за гражданска регистрация, чл.44, ал.2 от ЗМСМА и протокол от извършена проверка на 27.02.2024г. в изпълнение на заповед № РД-77 / 23.01.2024г.

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!