Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Обявления в направление Гражданска регистрация

Заповед за назначаване на комисия по реда на чл.99б от ЗГР

Във връзка с  постъпила молба вх.№ 94В-5777-2 / 22.02.2024г. от Ведат Сюлейман Али като собственик на имот находящ се в гр.Хасково,жк.“Орфей“ № 12,ет.6,ап.30 относно лица, който имат адресна регистрация на посочения имот, но не живеят там, е необходимо да се определи комисия по реда на чл.99б от Закона за гражданска…

Заповед за назначаване на комисия по реда на чл.99б от ЗГР

Във връзка с  постъпила молба вх.№ 94 С-4268-1 / 15.02.2024г. от Севда Георгиева Минчева като собственик на имот находящ се в гр.Хасково,ул.“Будапеща“ № 14,ет.1 относно лица, който имат адресна регистрация на посочения имот, но не живеят там, е необходимо да се определи комисия по реда на чл.99б от Закона за…

Заповед за назначаване на комисия по реда на чл.99б от ЗГР

Във връзка с  постъпила молба вх.№ 94 Ш-892-1 / 15.02.2024г. от Шенко Иларионов Велев като собственик на имот находящ се в гр.Хасково,ул.“Рахила Душанова“ № 2 относно лица, който имат адресна регистрация на посочения имот, но не живеят там, е необходимо да се определи комисия по реда на чл.99б от Закона…

Заповед за назначаване на комисия по реда на чл.99б от ЗГР

Във връзка с  постъпила молба вх.№ 94 П-3123 / 08.02.2024г. от Павлина  Бориславова Найденова като собственик на имот находящ се в гр.Хасково,ул.“Сливница“ № 22,вх.Б,ет.3,ап.14 относно лица, който имат адресна регистрация на посочения имот, но не живеят там, е необходимо да се определи комисия по реда на чл.99б от Закона за…

Заповед за назначаване на комисия по реда на чл.99б от ЗГР

Във връзка с  постъпила молба вх.№ 94Щ-73-1 / 29.01.2024г. от Щерьо Георгиев Димитров като собственик на имот находящ се в гр.Хасково,бул.“Сан Стефано“ № 22,вх.А,ет.1,ап.7 относно лица, който имат адресна регистрация на посочения имот, но не живеят там, е необходимо да се определи комисия по реда на чл.99б от Закона за…

Заповед за заличаване на адресна регистрация

На основание чл.99б, ал.3 от Закона за гражданската регистрация, чл.140а, ал.3 и ал.4 от Наредба №РД-02-20-9 за функциониране на Единната система за гражданска регистрация, чл.44, ал.2 от ЗМСМА и протокол от извършена проверка на 26.01.2024г. в изпълнение на заповед № РД-45 / 15.01.2024г.

Заповед за заличаване на адресна регистрация

На основание чл.99б, ал.3 от Закона за гражданската регистрация, чл.140а, ал.3 и ал.4 от Наредба №РД-02-20-9 за функциониране на Единната система за гражданска регистрация, чл.44, ал.2 от ЗМСМА и протокол от извършена проверка на 26.01.2024г. в изпълнение на заповед № РД-1443 /08.12.2023г.

Заповед за назначаване на комисия по реда на чл.99б от ЗГР

Във връзка с  постъпила молба вх.№ 94 Л-281-1 / 19.01.2024г. от Лидия Илиева Манолова като собственик на имот находящ се в гр.Хасково,ул.“Александър Стамболийски“№ 3А, относно лица, който имат адресна регистрация на посочения имот, но не живеят там, е необходимо да се определи комисия по реда на чл.99б от Закона за…

Заповед за заличаване на адресна регистрация

На основание чл.99б, ал.3 от Закона за гражданската регистрация, чл.140а, ал.3 и ал.4 от Наредба №РД-02-20-9 за функциониране на Единната система за гражданска регистрация, чл.44, ал.2 от ЗМСМА и протокол от извършена проверка на 16.01.2024г. в изпълнение на заповед № РД-1589 /29.12.2023г.

Заповед за заличаване на адресна регистрация

На основание чл.99б, ал.3 от Закона за гражданската регистрация, чл.140а, ал.3 и ал.4 от Наредба №РД-02-20-9 за функциониране на Единната система за гражданска регистрация, чл.44, ал.2 от ЗМСМА и протокол от извършена проверка на 16.01.2024г. в изпълнение на заповед № РД-1588 /29.12.2023г.

Заповед за заличаване на адресна регистрация

На основание чл.99б, ал.3 от Закона за гражданската регистрация, чл.140а, ал.3 и ал.4 от Наредба №РД-02-20-9 за функциониране на Единната система за гражданска регистрация, чл.44, ал.2 от ЗМСМА и протокол от извършена проверка на 16.01.2024г. в изпълнение на заповед № РД-1583/28.12.2023г.

Заповед за назначаване на комисия по реда на чл.99б от ЗГР

Във връзка с  постъпила молба вх.№ 94 Б-2720-1 / 09.01.2024г. от Бонка Ангелова  Ангелова, чрез адвокат Божидар Иванов Колев от САК като собственик на имот находящ се в гр.Хасково,ул.“Първи май“№ 4,ет.5,ап.14 относно лица, който имат адресна регистрация на посочения имот, но не живеят там, е необходимо да се определи комисия…

Заповед за дерегистрация

Във връзка с  постъпила молба вх.№ 94 Р-3163-6 / 19.12.2023г. от Радослав Недялков Шишков, като собственик на имот находящ се в гр.Хасково,бул.“България “№ 118,вх.Б,ет.2, ап.7 относно лица, който имат адресна регистрация на посочения имот, но не живеят там, е необходимо да се определи комисия по реда на чл.99б от Закона…

Заповед за дерегистрация

Във връзка с  постъпила молба вх.№ 94 С-103-1 / 28.12.2023г. от Сабахетин Мюмюн Сабри, като собственик на имот находящ се в гр.Хасково,ул.“Пещера“№ 36, относно лица, който имат адресна регистрация на посочения имот, но не живеят там, е необходимо да се определи комисия по реда на чл.99б от Закона за гражданска…

Заповед за дерегистрация

Във връзка с  постъпила молба вх.№ 94 Г-6295-1 / 20.12.2023г. от Генади Емилов Хафузов, като собственик на имот находящ се в гр.Хасково,ул.“Мургаш“№ 6, относно лица, който имат адресна регистрация на посочения имот, но не живеят там, е необходимо да се определи комисия по реда на чл.99б от Закона за гражданска…

Заповед за заличаване на адресна регистрация

На основание чл.99б, ал.3 от Закона за гражданската регистрация, чл.140а, ал.3 и ал.4 от Наредба №РД-02-20-9 за функциониране на Единната система за гражданска регистрация, чл.44, ал.2 от ЗМСМА и протокол от извършена проверка на 22.12.2023г. в изпълнение на заповед № РД-1409 /27.11.2023г.

Заповед за заличаване на адресна регистрация

На основание чл.99б, ал.3 от Закона за гражданската регистрация, чл.140а, ал.3 и ал.4 от Наредба №РД-02-20-9 за функциониране на Единната система за гражданска регистрация, чл.44, ал.2 от ЗМСМА и протокол от извършена проверка на 06.12.2023г. в изпълнение на заповед № РД-1335/08.11.2023г.

Заповед за заличаване на адресна регистрация

На основание чл.99б, ал.3 от Закона за гражданската регистрация, чл.140а, ал.3 и ал.4 от Наредба №РД-02-20-9 за функциониране на Единната система за гражданска регистрация, чл.44, ал.2 от ЗМСМА и протокол от извършена проверка на 06.12.2023г. в изпълнение на заповед № РД-1369/15.11.2023г.

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!