Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Заповед на Кмета на Община Хасково във връзка със зимното снегопочистване

З А П О В Е Д
№ РД-1021/10.10. 2022 год.


Във връзка със снегопочистването и осигуряване на безопасно движение по пешеходните зони в гр.Хасково при зимни условия за експлоатационен сезон ЗИМА 2022/2023, и във връзка с чл.32, ал.1, т.4 от “Наредбата за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество на територията на Община Хасково” и на основание чл.44 от “Закона за местното самоуправление и местната администрация” /ЗМСМА/


Н А Р Е Ж Д А М :

 

  •  Ръководителите на учреждения, фирми, търговски обекти, заведения, улична търговия;
  •  Председателите на домсъветите;
  •  Гражданите.

При снеговалежи да организират почистването на снега, посипването с пясък и отстраняването на ледени висулки и надвиснал сняг на прилежащите им терени и сгради.
Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Динко Тенев – зам.-кмет на Община Хасково.
Заповедта да се доведе до знанието на заинтересованите лица за сведение и изпълнение чрез обяви в медиите.


С уважение, СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ /П/
Кмет на Община Хасково

Последна промяна: 11 Октомври 2022

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!