Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Извършване преброяване на популацията на безстопанствените кучета за 2024 г. на територията на община Хасково

Във връзка с необходимостта от извършване преброяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Хасково, в изпълнение на Глава втора, Раздел I от Наредба № 4 от 1 февруари 2021 г. за прилагане на Националната програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България и за процедурите по нейното изпълнение, механизма на финансиране и отчетност и Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Хасково, приета с Решение № 515 / 17.12.2021г. по Протокол № 24 на Общински съвет Хасково, със своя Заповед № РД-300 / 22.03.2024 г. определям следните представители на общината и на организация за защита на животните, както следва:

 1. Петко Георгиев – инсп. Сектор КОРЗ, Община Хасково;
 2. Калоян Димов – инсп. Сектор КОРЗ, Община Хасково;
 3. Ники Иванов – инсп. Сектор КОРЗ, Община Хасково;
 4. Исмаил Исмаил – инсп. Сектор КОРЗ, Община Хасково;
 5. Найден Найденов – охранител към ОП „Екопрогрес“;
 6. Росен Николов – охранител към ОП „Екопрогрес“;
 7. Петко Петков – охранител към ОП „Екопрогрес“;
 8. Дора Иванова – представител на Сдружение „Зоо Доброволци“ Хасково;
 9. Георги Щерев – представител на Сдружение „Зоо Доброволци“ Хасково;
 10. Марена Веселинова – представител на Сдружение „Зоо Доброволци“ Хасково;
 11. Кметове на населени места и кметски наместници.

Комисията да организира и извърши преброяване на популацията на безстопанствените кучета за 2024 г. на територията на цялата община. Преброяването да се извърши до края на месец юни 2024 година, по примерната методика за преброяване съгласно Националната програма.

След приключване на преброяването на популацията на безстопанствените кучета на територията на общината, да се състави протокол съгласно чл. 6 от Наредбата и да се извършат всички последващи действия.

 

СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ      /П/

Кмет на Община Хасково

Последна промяна: 3 Април 2024

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!