Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Извършване преброяване на популацията на безстопанствените кучета за 2022 г. на територията на община Хасково

Във връзка с необходимостта от извършване преброяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Хасково, в изпълнение на Глава втора, Раздел I от Наредба № 4 от 1 февруари 2021 г. за прилагане на Националната програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България и за процедурите по нейното изпълнение, механизма на финансиране и отчетност и Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Хасково, приета с Решение № 515 / 17.12.2021г. по Протокол № 24 на Общински съвет Хасково, със своя Заповед № РД-112 / 31.01.2023г. определям следните представители на общината и на организажия за защитана на животните,както следва:

  1. Петко Георгиев – гл. специалист Сектор КОРЗ при Община Хасково;
  2. Калоян Димов – гл. специалист Сектор КОРЗ при Община Хасково;
  3. Ники Иванов – специалист Сектор КОРЗ при Община Хасково;
  4. Найден Найденов – охранител към ОП „Екопрогрес“;
  5. Росен Николов – охранител към ОП „Екопрогрес“;
  6. Петко Петков – охранител към ОП „Екопрогрес“;
  7. Дора Иванова – представител на Сдружение „Зоо Доброволци“ Хасково;
  8. Георги Щерев – представител на Сдружение „Зоо Доброволци“ Хасково;
  9. Марена Веселинова – представител на Сдружение „Зоо Доброволци“ Хасково.

Лицата ще извършат преброяване популацията на безстопанствените кучета на територията на града. Кметовете на селата и кметските наместници ще отговарят и трябва да предоставят данни за определените им населени места.

 

СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ /П/

Кмет на Община Хасково

Последна промяна: 1 Февруари 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!