Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Общинска програма за закрила на детето 2022 г.

Общинска програма за закрила на детето 2022 г.

 

        Общинската програма за закрила на детето 2022 г. е разработена в синхрон с хоризонталните политики за закрила на детето и е съобразена с основните стратегически документи, планове и програми: Конвенцията на ООН за правата на детето, както и в съответствие с националните приоритети, определени в Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Рeпублика България“ и Планът за действие на изпълнението й, Национална стратегия за хората с увреждания 2021-2030, Национална програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца, Национална програма за развитие България 2030, национална стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2030, Национална стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността, Стратегическа рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в Република България (2021-2030), Национална програма за превенция и защита от домашно насилие, Национална стратегия за борба с наркотиците (2020-2024), Национална програма за подобряване на майчиното и детското здраве (2021-2030).

Целта на програмата е на базата на утвърдените национални приоритети в областта на закрила на детето, да бъдат определени местните такива, след извършен анализ на специфичните потребности в общината. Програмата ще спомогне за по-ефективна защита и гаранция на основните права на децата в община Хасково във всички сфери на обществения живот.

С Общинската програма за закрила на детето 2022 г. може да се запознаете в приложения файл: Общинската програма за закрила на детето 2022 г.

Последна промяна: 26 Юли 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!