Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Заместник-кметът Мария Вълчева: Проект „Шанс за нашите деца“ е поредното доказателство за устойчивата социална политика на Община Хасково

Заключителното събитие за приключване на проект „Шанс за нашите деца“ се проведе днес в Хасково. На церемонията присъстваха заместник-кметът на Хасково Мария Вълчева, началникът на отдел „Здравеопазване и социални дейности“ Златка Караджова, представители и управители на социални услуги в Хасково, гости.  

„Проект „Шанс за нашите деца“ е поредното доказателство за устойчивата социална политика на Община Хасково. Добрата новина на финала на този проект е, че услугите на Общностния център за подкрепа на деца и семейства ще продължават да се изпълняват вече като делегирана от държавата дейност. Това означава, че нито едно нуждаещо се дете и неговото семейство няма да бъдат лишени от качествената помощ, която експертите от Центъра предоставят, а екипът от специалисти ще се запази и ще продължи да работи“, каза заместник-кметът на Хасково Мария Вълчева.  

Управителят на Общностен център за подкрепа на деца и семейства Мирослава Мачева благодари на целия екип на „Шанс за нашите деца“ и сподели, че това един от най-продължителните, но и най-стойностни проекти. „Това е епоха в социалните услуги в Хасково. Този проект от седем години, беше предшестван от друг двегодишен, който нашият екип изпълни успешно. Така че вече девет години ние работим  в подкрепа на децата и семействата. Затова за нас днешният финал е всъщност ново начало“, сподели Мирослава Мачева.

Ръководителят на проекта Десислава Стоянова съобщи, че за период от 84 месеца, от 30 юни 2016 г. до сега, в Общностен център за подкрепа на деца и семейства в Хасково са се реализирали услугите: „Ранна интервенция на уврежданията“, „Индивидуална педагогическа подкрепа на деца със затруднения в развитието и увреждания“, „Семейно консултиране и подкрепа“ „Формиране и развитие на родителски умения“ и „Здравна консултация“. Целева група на проекта са деца със затруднения в развитието и увреждания или в риск от такива от 0 до 7 годишна възраст.

За седем години Центърът е работил с над 2700 деца и техните родители. За „Ранна интервенция на уврежданията“ и „Индивидуална педагогическа подкрепа на деца със затруднения в развитието и увреждания“ са били консултирани и обслужени 592 деца, които са били включени в терапевтична работа със специалисти като логопед, рехабилитатор, специален педагог и психолог. През услугите „Семейно консултиране и подкрепа“, „Формиране и развитие на родителски умения“ и „Здравна консултация“ са преминали 2139 деца и техните родители под формата на индивидуални и групови консултации със специалисти, общностна и мобилна работа, индивидуална работа с психолог, здравни консултации, подкрепа за реализиране на социални права, информационни кампании, застъпничество и подкрепа. Дейностите са реализирани от психолог, акушерка, гинеколог, стоматолог, юрист, педиатри и социални работници.

Развивани са интегративни и иновативни подходи в предоставянето на услуги за ранно детско развитие, информационни и благотворителни кампании, изградени са ефективни партньорства с институции, НПО-сектор, местна власт, доброволци и бизнес-сектор. В рамките на проекта са купени оборудване за терапевтична работа с деца и рехабилитация, проведени са обучения за специалистите. Общата сума за дейностите по проекта е на стойност 1 576 038, 78 лв.

Проект BG05M9OP001-2.004-0049 –С07 „Шанс за нашите деца“ е финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансиран от Европейски съюз чрез Европейски социален фонд, приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване, процедура  BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие“.

Последна промяна: 28 Юни 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!