Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Провеждане на заключително събитие по проект BG05M9OP001-2.004-0049 –С07 „Шанс за нашите деца“

Прессъобщение за провеждане на заключително събитие по проект BG05M9OP001-2.004-0049 –С07 „Шанс за нашите деца“

На 28.06.2023 г. от 11:00 часа в Общностен център за подкрепа на деца и семейства“, намиращ се на ул. „Железни врата“ №6, ще се проведе публично заключително събитие – връзка със отчитане на проект: BG05M9OP001-2.004-0049 –С07 „Шанс за нашите деца“, който е финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансиран от Европейски съюз чрез Европейски социален фонд, приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване, процедура  BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие“, с участието на управителя на Общностен център за подкрепа на деца и семейства  - г-жа Мирослава Мачева.

ОБЩИНА ХАСКОВО – Бенефициент по проект BG05M9OP001-2.004-0049 –С07 „Шанс за нашите деца“, по процедура за безвъзмездна финансова помощ  BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие“

Обща стойност на проекта: 1 576 038,78 лв.

Период на изпълнение: 30.06.2016  - 30.06.2023 г.

На събитието участниците ще имат възможността да се запознаят с изпълнените дейности по проекта, и постигнатите резултати.

Последна промяна: 23 Юни 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!