Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Проектът на бюджет на Община Хасково за 2024 г. е в размер на 154 502 024 лв. по приходната и разходната част

Проектът на бюджет на Община Хасково за 2024 г.  е в размер на 154 502 024 лв. по приходната и разходната част. Ръстът спрямо предходната 2023 г. е с 8 850 001 лв. или над 6 %.

Общественото обсъждане на проектобюджета на Община Хасково ще се проведе на 26 януари 2024г. от 12,00 часа в зала „Хасково“.

Приоритети за 2024г:

•          Запазване на финансовата стабилност на Общината чрез спазване на действащите нормативни актове и бюджетна дисциплина въпреки усложнените икономически условия;

•          Модернизация и развитие на местната инфраструктура;

•          Осигуряване на условия, включително и инфраструктурни, за развитие на спорта и културата;

•          Обновяване и модернизиране на условията за обучение, възпитание и спорт на децата от предучилищното  и училищно образование;

•          Осигуряване на чиста околна среда, зелени площи и паркове;

•          Подобряване качеството на публичните услуги и осигуряване на електронен достъп до тях;

•          Развитие на услугите със социална насоченост;

•          Подобряване енергийната ефективност на сгради с обществено значение, модернизирано улично осветление, достъпна инфраструктура, зони за отдих и сигурност;

•          Осигуряване на комфорт и сигурност на жителите на територията на общината;

•          Привличане на инвестиции в общината.

Планираните инвестиционни разходи през 2024 година, надхвърлят 41.5 млн. лева.

Част от основните проекти, предвидени за финансиране с бюджетни средства, са:

 • Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в град Хасково - 2 516 937 лв.
 • Ремонтни дейности на уличната мрежа в гр. Хасково - 2 290 630 лв.
 • Системи за външно изкуствено улично осветление в населените места на община Хасково  - 2 148 817 лв.
 • Енергийно ефективна модернизация на система за външно осветление в град Хасково -1 630 897 лв.
 • Въвеждане на мерки за на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Хасково      5 811 641 лв.
 • „Основен ремонт на етаж 3 от Пневмофтизиатрично отделение към СБАЛПФЗ - Хасково“, проект Укрепване на капацитета на болничната мрежа за реакция при кризи“-         294 265 лв.
 • Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа  в участък по ул. "Аргир Стоилов", с. Узунджово - 87 697 лв.
 • Реконструкция и основен ремонт на сграда на ул. "Петър Берковски" № 5, "Старата къща на чорбаджи Димитрак" ( сега ДГИ ) - 201 146 лв.
 • Основен ремонт на общински пътища и мостови съоръжения- проектиране            287 760 лв.
 • Изграждане на площадка за безвъзмездно предаване на разделно събирани отпадъци от домакинствата, включително едрогабаритни и опасни отпадъци, местност Караямач, гр. Хасково - 788 700 лв.
 • Монтаж на мълнеотводна инсталация в УПИ I, кв.172, гр. Хасково, Стадион "Младост" - 60 000 лв.
 • Летище и автомобилна писта с. Узунджово- проектиране - 150 000 лв.

През 2024 година Община Хасково стартира изпълнението на редица проекти по програми, финансирани както от Европейския съюз и други международни програми, така и от националния бюджет.

По-подробна информация за планираните приходи и разходи, формиращи бюджета на общината, както и за местните политики, които ще се реализират през годината, ще бъде представена на публичното обсъждане.

https://www.haskovo.bg/bg/proekti-za-obshtestveno-obsazhdane/pokana-za-publichno-obsazhdane-na-proektobyudzhet-2024

Последна промяна: 18 Януари 2024

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!