Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Проект "Престиж" - за повишаване на взаимодействието между общинската администрация и гражданските организации

Проект BG05SFOP001-2.025-0163-C01 "ПРЕСТИЖ" има за цел да насърчи гражданското участие в процесите на вземане на политически решения, да развие механизъм за съвместно сътрудничество и повишаване на взаимодействието между общинската администрация и гражданските организации за подобряване на регулаторната среда.

Проектното изпълнение ще подобри взаимодействието между местната власт и гражданския сектор и ще създаде условия за активното им участие в определянето на приоритети и формулирането на политики за развитие на местната общност.

Като краен ефект от реализацията на дейностите се търси подобряване на средата за гражданско участие в управлението, което е фундаментално за съвместното вземане на политически решения. За да се постигне ефективно взаимодействие в посока на допълване, сътрудничество и привличане е необходимо да са налице условия като създаване на благоприятна среда за взаимодействие (законодателна и институционална), добро познаване на заинтересованите страни и спецификите на различните групи участници, висока степен на мотивация за участие и изграждане на отношения на доверие между тях.

От съществено значение е проактивното поведение от страна на гражданите и техните сдружения и желанието за включване предвид, че взаимодействието е двустранен процес и зависи от поведението на всички участници. В тази връзка ще бъдат отправени предложения към Община Хасково за подобряване на средата за гражданско участие в управлението на основата на проучвания и анализи относно реалните потребности и нагласи на заинтересованите страни. Ще се разработят проекти на документи регламентиращи условията и реда за провеждане на обществено обсъждане в общината, както и вързани с функциониране на граждански форуми и съвети, сформиране на работни групи/комитети и консултативни органи, организиране на обществени и съвещателни форуми, формуляри за обратна връзка и оценка на удовлетвореността от участието на заинтересовани страни в съвместни дейност и предложения за подобряване на ефективността им.

Обща стойност: 52 405.20 лева, от които 44 544,42 лева европейско финансиране и 7 860,78 лева национално финансиране

Дата на стартиране: 24.08.2022 - Дата на приключване: 31.12.2023

Проектът се изпълнява от Сдружение "Алианс за регионално сътрудничество и развитие" в партньорство с Община Хасково.

Последна промяна: 24 Март 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!