Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Проект „Престиж“ за подобряване на взаимодействието между местната власт и гражданския сектор

Проект BG05SFOP001-2.025-0163-C01 "ПРЕСТИЖ" има за цел да насърчи гражданското участие в процесите на вземане на политически решения, да развие механизъм за съвместно сътрудничество и повишаване на взаимодействието между общинската администрация и гражданските организации за подобряване на регулаторната среда. Проектът се изпълнява от Сдружение "Алианс за регионално сътрудничество и развитие" в партньорство с Община Хасково. На пресконференция днес бяха представени основните цели за подобряване взаимодействието между местната власт и гражданския сектор и нови условия за активно участие на гражданите във формулирането на политики за развитие на местната общност. Крайният ефект от реализацията на дейностите е подобряване на средата за гражданско участие в управлението и възможност за съвместно вземане на политически решения. За да се постигне ефективно взаимодействие е необходимо да са налице условия за благоприятна законодателна и институционална среда за взаимодействие, добро познаване на спецификите на различните групи участници, висока степен на мотивация за участие и изграждане на отношения на доверие между тях. От съществено значение е проактивното поведение на гражданите и техните сдружения и желанието им за включване в обществените процеси. В рамките на проекта ще бъдат разработени проекти на документи, регламентиращи условията и реда за провеждане на обществено обсъждане, граждански форуми и съвети, работни групи и консултативни органи, организиране на обществени и съвещателни форуми, формуляри за обратна връзка и оценка на удовлетвореността от участието на заинтересовани страни в съвместни дейност и предложения за подобряване на ефективността им. Обща стойност на проект „Престиж“ е 52 405.20 лева, от които 44 544,42 лева европейско финансиране и 7 860,78 лева национално финансиране. Крайният срок за изпълнение е 31.12.2023. Проектът се реализира от Сдружение "Алианс за регионално сътрудничество и развитие" в партньорство с Община Хасково.

Последна промяна: 9 Май 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!