Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Представяне на напредъка по проект BG05M9OP001-2.019-0001-C02 „Подай ръка на нашите деца“

На 17.10.2022г. от 14:00 часа в зала 205 на Община Хасково, ще се проведе публично събитие – пресконференция във връзка със отчитане на напредъка и актуалността на проект: BG05M9OP001-2.019-0001-C02 „Подай ръка на нашите деца“, който е финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансиран от Европейски съюз чрез Европейски социален фонд, приоритетна ос 2 “Намаляване на  бедността и насърчаване на социалното включване”, процедура “Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите” - ЕТАП 2 – предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства“ – КОМПОНЕНТ 1, с участието на ръководителя на проекта – г-жа Златка Караджова, управителя на Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства  - г-жа Невена Желязкова и управителя на Преходно жилище за деца от 15 до 18 годишна възраст – г-н Мирослав Янков.

ОБЩИНА ХАСКОВО – Бенефициент по проект BG05M9OP001-2.019-0001-C02 „Подай ръка на нашите деца“, по процедура за безвъзмездна финансова помощ „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – ЕТАП 2 – предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства“ – КОМПОНЕНТ 1

Обща стойност на проекта: 1 571 599,91 лв.

Период на изпълнение: 01.08.2019 - 01.01.2023г.

На събитието участниците ще имат възможността да се запознаят с напредъка по изпълнение на проекта, дейностите, целевите групи и с очакваните резултати от него.

 

Последна промяна: 10 Октомври 2022

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!