Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Патронажната грижа за възрастни и хора с увреждания в община Хасково ще продължи до 13.05.2023 година.

Патронажната грижа за възрастни и хора с увреждания в община Хасково ще продължи до 13.05.2023 година.

Изпълнявания проект „Патронажна грижа + в община Хасково“ по процедура BG05М9ОР001-6.002 „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +“, е удължен с 6 месеца. Удължаването е факт след подписано допълнително споразумение № 02 към договор № BG05М9ОР001-6.002-0122-С01 по процедура BG05М9ОР001-6.004 „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА+-Компонент 2“ и процедура BG05M9OP001-2.119 „Патронажна грижа + - Компонент 3“ между Кмета на Община Хасково и управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020. Допълнителната договорена безвъзмездната финансова помощ за община Хасково е в размер на 194 473.44 лева. Така общият размер на финансирането се завишава на 1 214 045,66 лв. и е осигурена със средства от ЕС.

Услугите по проекта ще продължат да се изпълняват до 13.05.2023 г. Целта на проекта е да се осигури подкрепа чрез предоставяне на патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания чрез услуги в домашна среда, както и подкрепа във връзка с разпространението на COVID-19.

В рамките на проект „Патронажна грижа + Компонент 3” ще се предоставят почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда до 2 часа на ден на 177 потребители в общината. Допустимите целеви групи са хора с увреждания, възрастни хора в невъзможност от самообслужване, лица над 54 г., други уязвими групи, включително лица поставени под карантина. Предоставяните услуги са безплатни. Спектъра от услуги включва: медицинска и психологическа подкрепа, консултиране, доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства, заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги (със средства на потребителите), транспорт на персонала, предоставящ патронажна грижа, от/до домовете на лицата.

Заявления за ползване на услугата са достъпни на страницата на Община Хасково на следния линк: https://haskovo.bg/bg/sotsialni-uslugi/patronazhna-grizha

Последна промяна: 1 Февруари 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!