Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Първа информационна среща с домоуправителите и председатели на сдружения по програмата „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“

Първа информационна среща с домоуправителите и председатели на сдружения организира Община Хасково. Целта на срещата е запознаване с възможностите за финансиране за енергийно обновяване на многофамилните сгради, по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“ по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост.

В зала „Хасково“ домоуправителите и председатели на сдружения на собствениците бяха запознати с основните правила на Програмата за енергийно обновяване на жилища.

Програмата, правилата и критериите за оценка на кандидатите са изготвени от МРРБ.

Кой може да кандидатства?

1.         Всички многофамилни жилищни сгради, които се управляват по реда на Закона за управление на етажната собственост и са проектирани преди 26 април 1999 г.

2.         Сгради, с най-малко четири жилищни обекти и принадлежащи на повече от един собственик.

Първи стъпки, които трябва да предприемат кандидатите:

1.         Необходимо е да има направена Регистрация на Сдружение по Закона за управление на етажната собственост или актуализация при настъпили промени в Сдружението.

2.         Решение на Общото събрание на Етажната собственост за одобряване на кандидатстването по настоящата процедура

3.         Сдружението на собствениците възлага изготвяне на обследване и сертифициране за енергийна ефективност.

4.         Сдружението на собствениците възлага: изготвянето на обследване за установяване на техническите характеристики,  архитектурно заснемане, технически паспорт на сградата и обобщена КСС по окрупнени показатели.

5.         Разходите за енергийното обследване и техническия паспорт се възстановяват по програмата, в случай че сградата бъде одобрена за финансиране.

6.         Предложения могат да бъдат подавани само в партньорство с общинската администрация.

Информация за проекта на процедурата е на разположение на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/InfoPublicDiscussion/dbc86350-cccd-414a-a175-a1d440952525

Поради големия интерес от страна на собствениците на имоти в многофамилни жилищни сгради, във вторник, 1 ноември 2022г., от 18,00 часа в зала „Хасково“ ще се проведе втора информационна среща.

Община Хасково ще консултира всички Сдружения и граждани, които проявяват интерес към Програмата.

гр. Хасково 6300, пл. „Общински“ №1

телефон:038 603 393, ел. поща:  projects_hv@haskovo.bg

www.haskovo.bg  

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

адрес: гр. Хасково, бул. "България" 140, ет. 1, Бизнес Център II

телефон: 038/622263, ел. поща: oichaskovo@abv.bg

Последна промяна: 27 Октомври 2022

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!