Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Община Хасково започва процедура за прием на заявления за включване в интегрирани здравно-социални услуги по проект „Грижа в дома в Община Хасково“.

 

 Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021 – 2027 г.

Процедура ВG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“

Проект BG05SFPR002-2.001-0198 „Грижа в дома в Община Хасково“

                                                                                                                               

Община Хасково уведомява всички заинтересовани граждани, че започва процедура за прием на заявления за включване в интегрирани здравно-социални услуги по проект „Грижа в дома в Община Хасково“. Проектните дейности ще стартират на 15.05.2023 г. и ще са с продължителност 12 месеца.

Заявленията ще се приемат в работно време в касов салон на Община Хасково. Подалите заявления за участие ще бъдат разглеждани и одобрявани от комисия.

Допустимите целеви групи по процедурата за кандидатстване са:

  • Възрастни хора в невъзможност за самообслужване;
  • Хора с увреждания;

Желаещите да бъдат включени в услугите по проекта трябва да представят следните документи:

  • Попълнено заявление;
  • Документ за самоличност (за справка);
  • Експертно решение на ТЕЛК/ НЕЛК (копие), където е приложимо;
  • Медицински протокол на ЛКК (копие);
  • Други медицински документи - актуална епикриза и др. (копие);
  • други документи;

За улеснение на всички кандидат – потребители документи ще се приемат и в кметствата на населените места в Община Хасково.

Заявлението може да бъде изтеглено от сайта на Община Хасково или да бъде получено в деловодството на Община Хасково и кметствата на населените места на общината.

Телефон за допълнителна информация: 0884 156 635

 

 

Последна промяна: 19 Октомври 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!