Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Община Хасково започва прием на заявления по проект „Топъл обяд“

 

  Община Хасково уведомява всички заинтересовани лица, че отваря процедурата за прием на заявления по проект Топъл обяд“ на територията на Община Хасково за предоставяне на топъл обяд по Програмата за храни и основно материално подпомагане 2021-2027, съфинансирана от Европейския социален фонд плюс.

      Заявления – декларации ще се приемат в работно време в Салон за административно обслужване /касов салон/ на Община Хасково от 02.03.23 г. до 14.03.23 г. /вкл./, като лицата кандидат-потребители по проекта ще бъдат одобрени от Дирекция „Социално подпомагане“ - гр. Хасково до запълване на бройката от 700 потребители.

 

Допустимите целеви групи определени съгласно Раздел II, чл. 6 от Наредба РД-06-53 от 17.09.2021 г. за реда и условията за определяне на целевите групи по процедурата за кандидатстване са:

 

  1. Лица и семейства без доходи или с ниски доходи, възрастни семейства пенсионери и самотно живеещи пенсионери, които имат ниски доходи, не могат да се издържат с тези доходи и имуществото си и не получават подкрепа от близките си;
  2. Лица, обект на социално подпомагане, включително и от кръга на лицата по чл. 4, ал. 1 от Наредбата, които са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности и за тях е установена нужда от допълнителна подкрепа;
  3. Лица с ниски доходи, които поради налични увреждания или здравословни ограничения са със затруднено или невъзможно самообслужване, в това число самотни лица с трайни увреждания с ниски лични доходи от пенсия, за които няма подходящ кандидат за асистент по механизма лична помощ;
  4. Лица, които поради инцидентни обстоятелства са в затруднена и уязвима ситуация и за тях е установена нужда от този вид подпомагане;
  5. Скитащи и бездомни лица.

  

Кандидатите трябва да подадат следните документи:
1.Заявление-декларация по образец (Приложение 1 към Методиката);
2.Декларация за съгласие за разкриване на данъчна и осигурителна информация. (Приложение 6 към Методиката) – попълва се от кандидат – потребителите и от всички пълнолетни членове в техните семейства.

3.Експертно решение на ТЕЛК /копие/.

 

*За улеснение на всички кандидат - потребители, необходимите документи могат да се получат и от кметствата на населените места на Община Хасково или да бъдат изтеглени от сайта на общината – haskovo.bg.

телефон за допълнителна информация: 038/603 395 

Файлове

Последна промяна: 23 Януари 2024

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!