Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Община Хасково започна изпълнението на проект за Благоустрояване на междублоковото пространство на жилищните блокове на бул. „Васил Левски“ № 61-63

Община Хасково започна изпълнението на проект за Благоустрояване на междублоковото пространство на жилищните блокове на бул. „Васил Левски“ № 61-63

В пространството между блок 61 и блок 63 на бул. „Васил Левски“ ще бъде изградена спортна зона на открито. Предвидени са фитнес уреди, баскетболен кош и тенис маса. В близост се предвижда да се разположат паркови елементи за отдих.

Пред бл. 63 се предвижда изграждане на детска площадка. Обособени са отделни зони за игра на деца от различните възрастови групи. Площадката ще е оградена, предвидени са изходи, позволяващи безпрепятствено преминаване на инвалидна количка или носилка. Настилката предвидена за детската площадка, с изключение на зелената зона е ударопоглъщаща от синтетичен материал.

В зоните за игра над част от предвидените места за сядане се предвижда поставяне на дървени перголи, с възможност за осигуряване на необходимото засенчване.

В западната част, непосредствено пред бл. 61 е предвидена беседка.

Ще се запазят двата основни вече съществуващи автомобилни достъпа до имота. Запазват се и съществуващите паркоместа, предвиждат се и нови. Всички паркоместа са решени с паркинг елементи, позволяващи озеленяването им. Между паркоместата се предвиждат зелени острови, с висока растителност с цел максимален комфорт, подходящо засенчване и по добър микроклимат. Всички пешеходни алеи и маршрути са предвидени са с тротоарни плочи и паваж с различна окраска.

Новите площадки ще се изпълнят със стоманобетонни настилки. Предвидени са и фундаменти за осветителните стълбове. Конструкцията на беседката е дървена – с дървени колони, столици и ребра.

По проекта ще се реконструират съществуващите водопроводи и канализации в имота. Предвижда се изграждане на нови сградни водопроводни отклонения, изграждане на нови сградни канализационни отклонения, отводняване на прилежащите терени.

Вътре в имота ще се изградят улици с обща дължина 478.4м, при което двата основни съществуващи автомобилни достъпа до имота се запазват като местоположение. Ще бъде изпълнена и осветителна инсталация с осветителни тела и стълбове, парково осветление, заземителна инсталация, доставка и монтаж на разпределително табло.

В северната част на имота се предвиждат цветни партери от многогодишна сезонна растителност, два алпинеума, широколистни вечнозелени храсти. По протежение на алеите са заложени за изпълнение кълбовидни шестили, чиято корона търпи резитба. Пред жилищните сгради са предвидени малки цветни пространства с вечнозелени храсти и дървета с декоративна стойност.

Общата стойност на проекта е 995 817,49 лв. без ДДС. Срокът за изпълнение е 420 календарни дни от подписването на протокол за откриване на строителна площадка.

Последна промяна: 24 Октомври 2022

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!