Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Община Хасково спечели проект за ремонт и модернизация на Обединени ученически общежития

Община Хасково спечели пореден проект по Националния план за възстановяване и устойчивост. Одобреното за финансиране предложение е „Ремонт и рехабилитация на общежития към Център за подкрепа за личностно развитие - Обединени ученически общежития, гр. Хасково, община Хасково“.

Това е третият голям проект, свързан с образователната инфраструктура, който Община Хасково печели от НПВУ. Преди малко повече от месец бяха спечелени първите проекти за инвестиции в сградния фонд на ДГ №17 „Иглика“ и ОУ „Н. Й. Вапцаров“ на обща стойност 4 315 814 лв.

Одобреният сега проект за цялостно обновяване и въвеждане на съвременни мерки и технологии е на стойност 5 987 431.18 лева.

Предвидено е да бъдат извършени ремонт и рехабилитация на двете ученически общежития - Блок №1 и Блок №2 до ПМГ. Ще се създадат комфортна обучителна и жилищна среда, качествени и модерни условия за живот и самоподготовка на учениците. В сградите се бъдат внедрени мерки за енергийна ефективност. Ще се приложат мерки по системите за генериране на топлина, отопление и вентилация; мерки за подобряване на енергийните характеристики на тръбна мрежа; мерки по системите за измерване, автоматизация и наблюдение на топло- и студоснабдяването, мерки по системите за осветление и постигане на клас "А" за всяка сграда, както и постигане на изискването за сгради с близко до нулевото потребление.

Ще се изпълнят технически възможните решения за осигуряване на достъпна среда за хора с увреждания за всяка сграда. Ще се достави съвременно оборудване и обзавеждане.

В оценителния доклад на Изпълнителна агенция „Програма за образование“ по процедурата чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции „Ремонт и рехабилитация на общежития в системата на училищното образование” са предложени за финансиране 24 проекта. От Южен централен район, където конкуренцията е изключително силна, одобрените за финансиране идеи са четири и една от тях е тази на Община Хасково. 

Повече информация: https://sf.mon.bg/?go=news&p=detail&newsId=1249

Последна промяна: 7 Октомври 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!