Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Община Хасково проведе пресконференция за напредъка и постигнатите резултати по проект BG05SFPR002-2.001-0198 "Грижа в дома в Община Хасково"

На 06.12.2023 г. се проведе пресконференция по проект № BG05SFPR002-2.001-0198 „Грижа в дома в Община Хасково“ финансиран по процедура BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“, приоритетна ос „Социално включване и равни възможности“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския фонд за социално развитие на Европейския съюз. Бяха представени целите и постигнатите до момента резултати, брой потребители възползващи се от предоставяните социални и интегрирани здравно-социални услуги за лица с увреждания и възрастни хора, зависими от грижа в домашна среда.

До момента са обхванати над 650 лица, при изискуем минимум 381. Услугите, които получават безвъзмездно са: почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги по домовете и психологическа подкрепа;

- доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги със средства на потребителите;

Последна промяна: 22 Януари 2024

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!