Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Община Хасково продължава политиката си за обновяване и модернизация на образователната среда с проекти за ремонт на три детски градини и три училища 

Община Хасково обяви обществена поръчка за цялостен обновен облик на сгради от образователната инфраструктура в Хасково, във връзка с кандидатстване по ОП „Национален план за възстановяване и устойчивост“, приоритетни оси „Образование и умения“, процедура „Модернизация на образователна среда“. Проектите предвиждат цялостно обновяване на сградите на три детски градини и три училища за благоприятна, иновативна, подкрепяща и мотивираща образователна среда.

Планираните мерки за всяка обособена позиция поотделно са както следва:

1. Обособена позиция №1 - „Основно обновяване на сградите и околното пространство и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сградите на Детска градина № 17 „Иглика“, на ул. „Генерал Скобелев” №1

- Внедряване на мерки за енергийна ефективност за постигане на енергиен клас „А“, в т.ч. изграждане на автономна фотоволтаична инсталация за собствени нужди;

- Осигуряване на достъпна среда, посредством вертикален подемник – платформа за осигуряване на достъп от прилежащия терен до всички нива на сградата, осигуряване на достъпен подход към сградата чрез изграждане на рампа, осигуряване на санитарен възел за хора с увреждания на всеки етаж от сградата и др.;

- Модернизация на образователната среда в детската градина - обновяване на помещенията, обособяване на кабинет за логопед, модернизация на откритите спортни площадки за игра, изграждане на природен кът/опитна градина в дворното пространство и др;

- Основно обновяване на сградата и околното пространство;

- Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване за нуждите на детската градина;

Максималната стойност не може да надвишава 1 463 210,43 лв. без вкл. ДДС

2. Обособена позиция №2 - „Основно обновяване, преустройство, пристройка и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сградата на Детска градина №3 „Зорница“

- Внедряване на мерки за енергийна ефективност за постигане на енергиен клас „А“, в т.ч. изграждане на автономна фотоволтаична инсталация за собствени нужди;

- Дейности за преустройство на съществуващите помещения и пристрояване на нови с цел осигуряване на необходимата площ, за проектиране, изпълнение и поддържане на сгради за обществено обслужване в областта на образованието и науката, здравеопазването, културата и изкуствата;

- Създаване на достъпна архитектурна среда, осигуряваща нуждите на хората със специални потребности , чрез асансьор, който да осигурява преодоляването на различни височини по достъпните маршрути вследствие на разликата между нивата на терена и трите използваеми етажа;

- Модернизация на образователната среда в детската градина - обновяване на помещенията, изграждане на нова зала за спорт и музикални занимания и кабинети.

-  Основно обновяване на сградата и околното пространство;

-  Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване за нуждите на детската градина;

Максималната стойност не може да надвишава 1 454 640,00 лв. без вкл. ДДС

3. Обособена позиция №3 - „Основно обновяване на сградите и околното пространство и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сградите на Детска градина № 16 „Славейче“, на ул. „Св. Св. Кирил и Методий” № 92-96

- Внедряване на мерки за енергийна ефективност за постигане на енергиен клас „А“, в т.ч. изграждане на ФЕЦ за собствени нужди;

- Осигуряване на достъпност на средата, посредством вертикален подемник – платформа за осигуряване на достъп от прилежащия терен до всички нива на сградата, осигуряване на достъпен подход към сградата чрез изграждане на рампа, осигуряване на санитарен възел за хора с увреждания на всеки етаж от сградата и др;

- Модернизация на образователната среда в детската градина - обновяване на помещенията, обособяване на кабинет на логопеда, модернизация на откритите спортни площадки за игра, изграждане на природен кът/опитна градина в дворното пространство и др;

- Основно обновяване на сградата и околното пространство;

- Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване за нуждите на детската градина;

Максималната стойност не може да надвишава 1 614 959,95 лв. без вкл. ДДС

4. Обособена позиция №4 - „Основно обновяване и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сградата на СУ „Васил Левски“

- Създаване на достъпна архитектурна, осигуряваща нуждите на хората със специални потребности подемна платформа (асансьор) към всяко достъпно ниво в сградата (до всички етажи), обособяване тоалетна за инвалиди и др.;

- Внедряване на мерки за енергийна ефективност за постигане на енергиен клас „А“, в т.ч. изграждане на ФЕЦ за собствени нужди, система за сградна автоматизация и др.;

- Модернизация на образователната среда - привеждане на помещенията в съответствие с Наредба № 24 от 2020г.;

- Изграждане на помещения за STEM център в комбинация със специализирани кабинети;

Максималната стойност не може да надвишава 3 263 760,00 лв. без вкл. ДДС

5. Обособена позиция №5 - „Основно обновяване, пристройка  и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сградите на ОУ „Любен Каравелов“, гр. Хасково“

- Основен ремонт, реконструкция, основно обновяване, пристрояване на образователната инфраструктура, с цел привеждане на помещенията в съответствие с Наредба № 24 от 2020г.;

- Въвеждане на мерки за енергийна ефективност и постигане на клас на енергопотребление "А", в т.ч. изграждане на ФЕЦ за собствени нужди;

- Осигуряване на архитектурна достъпна среда до всички нива на сградата, приспособяване на санитарно-хигиенни помещения за хора в неравностойно положение;

- Изграждане на STEM среда.

Максималната стойност не може да надвишава 4 572 063,67 лв. без вкл. ДДС

6. Обособена позиция №6 - „Пристройка, основно обновяване на сградите и околното пространство и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сгради на ОУ „Н. Й. Вапцаров“

- Внедряване на мерки за енергийна ефективност за постигане на енергиен клас „А“,  в т.ч. изграждане на ФВЦ за собствени нужди и др.

- Осигуряване на достъпност на средата, посредством достъпен подход до сградата и до всички нива в нея; достъпни санитарни възли; изграждане на асансьорна шахта, доставка и монтаж на асансьор с четири спирки; изграждане на външна рампа за достъп до полусутерен; на вътрешни рампи и др.

- Основно обновяване на сградата, вкл. основен ремонт на помещенията с цел създаване на модерна училищна среда, отговаряща на съвременните изисквания, както и на изискванията на Наредба № РД-02-20-3 от 21.12.2015 г.

- Облагородяване на дворното пространство.

- Изграждане на STEM среда и др.

Максималната стойност не може да надвишава 2 056 146,30 лв. без вкл. ДДС

Срок за изпълнение на всяка обособена позиция – до 720 календарни дни от възлагане на дейностите. Максималната стойност на обществената поръчка не може да надвишава 14 424 780, 35 лева без вкл. ДДС. Оферти се подават до 16.05.2023 г.

 

Последна промяна: 18 Април 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!