Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Община Хасково продължава изпълнението на проект BG05M9OP001-2.004-0049 „Шанс за нашите деца“

Община Хасково продължава изпълнението на проект BG05M9OP001-2.004-0049 „Шанс за нашите деца“ и през 2019 г. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване, процедура  BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие“.  Общ бюджет на проекта 867 896,82 лв. Първоначален период на изпълнение на проекта: 26 месеца. Период на изпълнение след удължаване срока на проекта – 42 месеца.

 

Главна цел: Превенция на социалното изключване, намаляване на бедността сред децата, чрез предоставяне на услуги за ранно детско развитие, и чрез продължаване и усъвършенстване дейността на Общностен център, създаден по Проект за социално включване, предоставящ интегрирани услуги за ранно детско развитие, насочени към деца до 7 годишна възраст от уязвими групи, включително деца с увреждания и техните семейства, както и бъдещи родители в община Хасково.

 

Дейности по проекта:

 1. Организация и управление на проекта;
 2. Информиране и публичност;
 3. Индивидуална и групова работа с деца и родители, включително и с деца и родители, които не са от уязвими групи, с цел посещаване на детска градина;
 4. Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания;
 5. Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище;
 6. Ранна интервенция на уврежданията, пряка работа с децата с увреждания и техните семейства, включително рехабилитация и дейности по консултиране, обучение, мобилна работа с детето в неговия дом;
 7. Подобряване достъпа до здравеопазване и промоция на здравето, чрез подкрепа за осигуряване на здравна детска консултация и дейности по превенция на заболяванията;
 8. Предоставяне на психологическа подкрепа и консултиране на бъдещи и настоящи родители за формиране и развитие на родителски умения;
 9. Семейно консултиране и подкрепа, включително работа с родителите и децата, дейности за семейно планиране, индивидуална работа;
 10. Управление и функциониране на услугите обединени в „Общностен център за подкрепа на деца и родители“

 

Целеви групи по проекта: деца на възраст от 0 до 7 години и техните родители, както и бъдещи родители от рискови групи.

 

През 2018г. по различните направления и дейности по проекта са преминали общо 443 деца и техните семейства както следва:

 • Ранна интервенция на уврежданията, пряка работа с децата с увреждания и техните семейства, включително рехабилитация и дейности по консултиране, обучение, мобилна работа с детето в неговия дом – 91 бр ;
 • Семейно консултиране и подкрепа, включително работа с родителите и децата, дейности за семейно планиране, индивидуална работа- 131 бр;
 • Подобряване достъпа до здравеопазване и промоция на здравето, чрез подкрепа за осигуряване на здравна детска консултация и дейности по превенция на заболяванията – 221 бр;

 

БЕНЕФИЦИЕНТ

ОБЩИНА ХАСКОВО

гр. Хасково п.к.6300

пл. „Общински“ №1

тел.: 038/603-324

Последна промяна: 11 Август 2022

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!