Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Община Хасково приключва изпълнението на проект „Шанс за нашите деца“

                                                                                      

 

На 30.06.2023 г. приключва изпълнението на проект „Шанс за нашите деца“, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансиран от Европейски съюз чрез Европейски социален фонд.

В рамките на проекта за период от 84 месеца (от 30.06.2016 г. до 30.06.2023 г) в Общностен център за подкрепа на деца и семейства гр. Хасково се реализираха услугите: „Ранна интервенция на уврежданията“, „Индивидуална педагогическа подкрепа на деца със затруднения в развитието и увреждания“, „Семейно консултиране и подкрепа“ „Формиране и развитие на родителски умения“ и „Здравна консултация“.

Целева група на проекта бяха деца със затруднения в развитието и увреждания или в риск от такива от 0 до 7 годишна възраст.

За отчетния период през услугите на центъра са преминали общо над 2700 деца и техните родители. През услугите „Ранна интервенция на уврежданията“ и „Индивидуална педагогическа подкрепа на деца със затруднения в развитието и увреждания“ са преминали 592 деца, които са били включени в терапевтична работа със специалисти като логопед, рехабилитатор, специален педагог и психолог.

През услугите „Семейно консултиране и подкрепа“, „Формиране и развитие на родителски умения“ и „Здравна консултация“ са преминали 2139 деца и техните родители под формата на индивидуални и групови консултации със специалисти, общностна и мобилна работа, индивидуална работа с психолог, здравни консултации, подкрепа за реализиране на социални права, информационни кампании, застъпничество и подкрепа. Дейностите се реализираха от специалистите: психолог, акушерка, гинеколог, стомтолог, юрист, педиатри и социални работници.

През периода на проекта активно се развиваха интегративни и иновативни подходи в предоставянето на услуги за ранно детско развитие, информационни и благотворителни кампании, изградиха се ефективни партньорства с институции, НПО-сектор, местна власт, доброволци и бизнес-сектор. В рамките на проекта се закупи оборудване за терапевтична работа с деца и рехабилитация и се проведоха редица обучения за специалистите.

Общата сума за дейностите по проекта е на стойност 1 576 038, 78 лв.

 

Проект BG05M9OP001-2.004-0049 –С07 „Шанс за нашите деца“ е финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансиран от Европейски съюз чрез Европейски социален фонд, приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване, процедура  BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие“.

Последна промяна: 23 Юни 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!