Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Oбщина Хасково подписа допълнително споразумение за удължаване на проект „Патронажна грижа + в община Хасково“

Oбщина Хасково подписа допълнително споразумение за удължаване на проект „Патронажна грижа + в община Хасково“

Проект „Патронажна грижа + в община Хасково“ по процедура BG05М9ОР001-6.002 „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +“, е удължен с още 6 месеца с допълнително споразумение №01 към договор № BG05М9ОР001-6.002-0122-С01 по процедура BG05М9ОР001-6.004 „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА + - Компонет 2“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.
Срокът на изпълнение на дейностите по процедура BG05М9ОР001-6.004 „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА + - Компонет 2“ е до 11.11.2022 г. Договорената безвъзмездната финансова помощ, за община Хасково е в размер на 363 375.94 лева.
Целта на проекта е да се осигури подкрепа чрез предоставяне на патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания чрез услуги в домашна среда, както и подкрепа за адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейности във връзка с разпространението на COVID-19.
По проекта ще се реализират два типа дейности, разпределени в две направления, които да посрещнат нуждите на лицата от целевите групи на проекта по процедура BG05М9ОР001-6.004 „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА + - Компонет 2“:
В рамките на Направление I - „Патронажна грижа” ще се предоставят почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда до 2 часа на ден на 179 потребители в общината. Допустимите целевите групи са хора с увреждания, възрастни хора в невъзможност от самообслужване, лица над 54 г., други уязвими групи, вкл. лица, поставени под карантина. Предоставяните дейности са безплатни за потребителите. Спектъра от услуги включва: психологическа подкрепа, консултиране; доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства; заплащане на битови сметки; заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги (със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по настоящата операция) транспорт на персонала, предоставящ патронажна грижа, от/до домовете на лицата
Направление II – „Превенция на COVID-19 в социалните услуги, делегирани от държавата дейности”, ще се осигури подкрепа за адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейности, в посока превенция на разпространението на вируса, опазване здравето както на потребителите на социалните услуги, така и на служителите, които предоставят тези услуги. Дейността включва изпълнението на следните мерки: Осигуряване на лични предпазни средства, въвеждане на мерки за дезинфекция на сградния фонд на социалните услуги, тестване на персонала и на потребителите за COVID-19.
В удължения срок от 6 месеца ще се запази заетостта на персонала. Няма да има прекъсване на подкрепата, както за потребителите в дейност „Патронажна грижа“, така и за услугите за превенция на COVID-19 в социалните услуги държавно-делегирана дейност.

Последна промяна: 4 Януари 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!