Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Община Хасково подаде успешно 62 проекти предложения към МРРБ за „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - Етап 1“

 

Община Хасково подаде успешно 62 проекти предложения към МРРБ за „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - Етап 1“

 

Община Хасково подаде успешно към Министерство на регионалното развитие и благоустройството 62 проектни предложения по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - Етап 1“, финансирана по Националния план за възстановяване и устойчивост. Всяко проектно предложение включва по една многофамилна жилищна сграда с регистрирано сдружение на собствениците, подало пълен комплект документи за кандидатстване и сключило партньорско споразумение с Община Хасково. Срокът за подаване на документацията в деловодството на Община Хасково, включваща заявление за участие по процедурата, обследване за енергийна ефективност и валиден сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация по реда на чл.48 от ЗЕЕ, обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с удостоверяване на изискванията по чл.169, ал.1 и ал.3 от ЗУТ и Технически паспорт в съответствие с изискванията, определени в глава трета на Наредба №5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите, беше 10 Май 2023 година.

Срокът за подаване на проектните предложения в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България изтече в 17:00 часа на 31.05.2023 г.

Предстои оценка на всички подадени проектни предложения в национален мащаб от Оценителна комисия, назначена със Заповед на Министъра на регионалното развитие и благоустройството.

 

Файлове

Последна промяна: 1 Юни 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!