Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Община Хасково организира Заключителна пресконференция по проект: “Ремонт и реконструкция на подход на Монумент „Св. Богородица“

На 25 януари (сряда) от 10:00 ч. Община Хасково организира Заключителна пресконференция по проект: “Ремонт и реконструкция на подход на Монумент „Св. Богородица“, АДБФП № от ИСУН BG16RFOP001-1.012-0007-C01, по процедура за директно предоставяне на БФП „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Хасково“, част от процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“, приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 – 2020 г.

На прескоференцията ще бъдат оповестени резултатите от изпълнението на проекта, както и информация относно изпълнените индикатори и финансовата подкрепа на Европейския съюз.

Общата стойност на проекта е 1 328 477.55 лв. Безвъзмездната финансова помощ от Европейски фонд за регионално развитие е 864 829.72 лв., а съфинансирането от националния бюджет е  152 617.00 лв. Собственият принос на община Хасково е 311 030.83 лв.

Начало на проекта: 13.10.2020г.

Край на проекта: 13.02.2023г.

Последна промяна: 24 Януари 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!