Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Община Хасково обяви обществена поръчка за проектиране, СМР и авторски надзор за въвеждане на мерки за енергийна ефективност на десет жилищни блока

Община Хасково обяви обществена поръчка „Изпълнение на Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) за въвеждане на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в град Хасково по десет обособени позиции“.

В обхвата й са включени дейности за изготвяне на инвестиционен проект във фаза работен проект, изпълнение на строително-монтажни работи по одобрения инвестиционния проект и упражняване на авторски надзор по време на строителството.

„Изпълнение на Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) за въвеждане на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в град Хасково е по десет обособени позиции:

Обособена позиция №1 „Сграда с административен адрес: гр. Хасково, ул. „Стара планина” № 65-67“

Обособена позиция №2 „Сграда с административен адрес: гр. Хасково, ж.к. „Орфей“, бл. 33“

Обособена позиция №3 „Сграда с административен адрес: гр. Хасково, ул. „Акация” № 42-46“

Обособена позиция №4 „Сграда с административен адрес: гр. Хасково, ул. „Акация” №5“

Обособена позиция №5 „Сграда с административен адрес: гр. Хасково, ж.к. „Бадема“ №1“

Обособена позиция №6 „Сграда с административен адрес: гр. Хасково, ул. „Стара планина” № 44 и ул. „Гургулят“ №2-8, вх. Б-Д“

Обособена позиция №7 „Сграда с административен адрес: гр. Хасково, бул. „Илинден” № 40-56“

Обособена позиция №8 „Сграда с административен адрес: гр. Хасково, ул. „Червена стена” № 1-3-5“

Обособена позиция №9 „Сграда с административен адрес: гр. Хасково, ж.к. „Орфей“, бл.35“

Обособена позиция №10 „Сграда с административен адрес: гр. Хасково, ж.к. „Орфей“, бл.37“

Прогнозната стойност на поръчката е 15 291 914,09 лв. без ДДС. Крайният срок за подаване на документи е 24 юни 2024 г. Средствата са целеви от бюджета на МРРБ, съгласно двустранно подписани споразумения за трансфер на средства между МРРБ и Община Хасково. Собствените бюджетни средства на Община Хасково са за обособени позиции  №4 и №7, „Акация” №5“ и „Илинден” № 40-56“. Те са дейности, които Програмата не покрива, именно за  конструктивно укрепване. За обект на ул.“Акация“ №5 в капиталовата програма на Община Хасково са заложени 120 000 с ДДС, а за „Илинден“ № 40-56 сумата, която Община Хасково е предвидила за конструктивно укрепване, е 108 000 лв. с ДДС.

Последна промяна: 22 Май 2024

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!