Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Община Хасково обяви обществена поръчка за „Изпълнение на Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) за въвеждане на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в град Хасково по единадесет обособени позиции“

 

Община Хасково обяви обществена поръчка за „Изпълнение на Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) за въвеждане на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в град Хасково по единадесет обособени позиции“. Процедурата се възлага във връзка с кандидатстване на Община Хасково по „Национален план за възстановяване и устойчивост“, приоритетни оси „Нисковъглеродна икономика“, процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищен сграден фонд – етап 1“. В обхвата на обществената поръчка са включени дейностите: изготвяне на инвестиционен проект във фаза работен проект; изпълнение на строително-монтажни работи по одобрения инвестиционния проект и упражняване на авторски надзор по време на строителството. Максималната стойност на обществената поръчка не може да надвишава 9 127 696,75 лв. без вкл. ДДС. Поръчката се обявява по ЗОП в условията на неосигурено финансиране.

В обхвата на поръчката са:

Обособена позиция №1 „Сграда с административен адрес: гр. Хасково, ул. „Веслец“ №3“

Обособена позиция №2 „Сграда с административен адрес: гр. Хасково, ж.к. „Орфей“, бл. 12“

Обособена позиция №3 „Сграда с административен адрес: гр. Хасково, ж.к. „Орфей“, бл. 23“

Обособена позиция №4 „Сграда с административен адрес: гр. Хасково, ж.к. „Орфей“, бл. 38“

Обособена позиция №5 „Сграда с административен адрес: гр. Хасково, ж.к. „Орфей“, бл. 40“

Обособена позиция №6 „Сграда с административен адрес: гр. Хасково, бул. „Г.С.Раковски“ №3“

Обособена позиция №7 „Сграда с административен адрес:  гр. Хасково, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ 110“

Обособена позиция №8 „Сграда с административен адрес: гр. Хасково, ул. „Стефан Стамболов“ №27“

Обособена позиция №9 „Сграда с административен адрес: гр. Хасково, ул. „Стара планина“ 18-20 и 22-24“

Обособена позиция №10 „Сграда с административен адрес: гр. Хасково, ул. „Цар Самуил“№3-9“

Обособена позиция №11 „Сграда с административен адрес: гр. Хасково, ул. „Цар Страшимир“ №5-9, вх.Г, Д, Е“

Максималният срок за изпълнение на всички дейности от настоящата обществена поръчка е от 180 до 260 календарни дни (без да се включва времето за оценка на инвестиционния проект до откриване на строителна площадка на съответния строеж). Целта на настоящата поръчка е посредством внедряване на конкретни инвестиционни мерки да бъде постигнато подобряване на функционалната характеристика на жилищния сграден фонд на територията на гр. Хасково. В съответствие с приоритетите на ЕС, енергийната ефективност е първият приоритет в енергийната политика и е от основно значение за изпълнението на целите за периода 2020–2030 г. Оферти могат да бъдат подавани до 25 юли 2024 (чет), 23:59 ч.

Последна промяна: 20 Юни 2024

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!