Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Обществено обсъждане на Плана за устойчива градска мобилност в Хасково 2023-2040г.

Обществено обсъждане на Плана за устойчива градска мобилност в Хасково се проведе тази вечер. В зала „Хасково“ бяха представени философията, анализите и мерките, залегнали в стратегическия документ. Планът за устойчива за градска мобилност (ПУГМ) има за цел обезпечи нуждите от мобилност на хората и бизнеса в града и неговите околности за постигане на по-добро качество на живот. Планът за устойчива градска мобилност следва да допринесе за развитието на система за градски транспорт, която:

а) е достъпна и отговаря на основните нужди на всички ползватели

б) балансира и отговаря на различните нужди от услуги за мобилност и транспорт на

гражданите, предприятията и промишлеността;

в) направлява балансираното развитие и подобрената интеграция на различните видове

транспорт;

г) отговаря на изискванията за устойчивост, като балансира нуждите от икономическа

жизнеспособност, социално равенство, здраве и качество на околната среда;

д) оптимизира ефикасността и ефективността на разходите;

е) подобрява използването на градските пространства и съществуващата транспортна

инфраструктура и услуги;

ж) повишава привлекателността на градската среда, качеството на живот и

общественото здраве;

з) подобрява безопасността и сигурността на движението;

и) намалява замърсяването на въздуха и шума, емисиите на парникови газове и

потреблението на енергия;

й) допринася за по-добра цялостна ефективност на трансевропейската транспортна

мрежа и на транспортната система на Европа.

Планът за устойчива градска мобилност на Хасково е приоритет за общината и неговото разработване беше иницииирано в изпълнение на Административен Договор No BG05SFOP001-4.003-0001-C01/20.02.2018 г. по проект „ПРОГРЕС-Подкрепа за

развитие на общините, градовете и регионите за европейско сближаване”, за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, по процедура „Подкрепа за развитие на капацитета на общините при разработването и изпълнението на проекти, съфинансирани от ЕСИФ“, по Приоритетна ос 4 „Техническа помощ за управлението на ЕСИФ”.

Приемането на ПУГМ е част от дневния ред на заседанието на Общински съвет Хасково на 11 август 2023г.

Последна промяна: 2 Август 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!