Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА КИТИ В ХАСКОВО „ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА НЕРАВЕНСТВАТА В ЮЦР В ПЕРИФЕРНИ ОБЩИНИ ПО НАПРАВЛЕНИЕ ХАСКОВО-ХАРМАНЛИ-СВИЛЕНГРАД ЗА ПРЕХОД КЪМ ВЪГЛЕРОДНО НЕУТРАЛНИ, КЛИМАТИЧНО УСТОЙЧИВИ И СОЦИАЛНО-ПРИОБЩАВАЩИ ГРАДОВЕ“

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА КОНЦЕПЦИЯ ЗА ИНТЕГРИРАНИ ТЕРИТОРИАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ (КИТИ) В ГРАД ХАСКОВО № BG16FFPR003-2.001-0152 „ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА НЕРАВЕНСТВАТА В ЮЦР В ПЕРИФЕРНИ ОБЩИНИ ПО НАПРАВЛЕНИЕ ХАСКОВО-ХАРМАНЛИ-СВИЛЕНГРАД ЗА ПРЕХОД КЪМ ВЪГЛЕРОДНО НЕУТРАЛНИ, КЛИМАТИЧНО УСТОЙЧИВИ И СОЦИАЛНО-ПРИОБЩАВАЩИ ГРАДОВЕ“

 

Дата на събитието - 20.03.2024 г.

Време на провеждане - 17:00 ч.

Публични консултации с широката общественост на община Хасково за преминалата административно съответствие и допустимост Концепция за интегрирано териториално развитие (КИТИ) № BG16FFPR003-2.001-0152 „Преодоляване на неравенствата в ЮЦР в периферни общини по направление Хасково-Харманли-Свиленград за преход към въглеродно неутрални, климатично устойчиви и социално-приобщаващи градове“,  ще се проведе в зала „Хасково“, пл. „Общински“ 1, гр. Хасково на 20 март 2024 година, (сряда) от 17:00 ч.

Концепцията включва интегриран комплекс от дейности, насочени към разрешаване на проблеми и оползотворяване на потенциалите за развитие в Южен Централен Регион (ЮЦР), в частност общините Хасково, Харманли, Маджарово, Симеоновград и Свиленград за постигане на синергичен ефект върху целевата територия и населението. Тя предвижда изпълнението на 42 дейности.

                Дейностите, които ще се изпълняват на територията на община Хасково са: Мерки за енергийна ефективност (ЕЕ) на сграда на МБАЛ – Хасково; Внедряване на мерки за ЕЕ на сграда на Младежки център – Хасково; ЕЕ на сграда на СБАЛО – Хасково; Благоустрояване и озеленяване на дворното пространство на МБАЛ и СБАЛО; Изграждане на обществени зони за отдих и зелени площи, вкл. физически елементи на градската среда за междублокови пространства; Основен ремонт на общински път Корен-Криво поле-Елена-Граница- (Хасково-Харманли) - Болярски извор; Модернизация на образователната инфраструктура; Модернизиране на СБАЛО–Хасково; Модернизиране на МБАЛ–Хасково; Осигуряване на оборудван мобилен кабинет за ранна диагностика на социално значими заболявания за хората в отдалечените райони; Основен ремонт с консервация на сградите и благоустрояване на дворното пространство на художествена галерия „Атанас Шаренков“; Инвестиции за насърчаване на културния туризъм и атракции; Обновяване на НЧ „Заря“; Ограмотяване на възрастни лица; Десегрегация на училищата, превенция на вторичната сегрегация и против дискриминацията; Активиране на потенциала на икономически неактивните, дългосрочно безработните и младежите и мотивирането им за включване в работната сила; Развитие на социалната икономика и насърчаване на заетостта в социални предприятия; Осъществяване на преход към въглероднонеутрални градове в ЮЦР чрез изпълнение на мерки за Устойчива Градска Мобилност и Създаване на регионален нисковъглероден интегриран туристически продукт за екологичен, културен и винен туризъм.

Линк към презентация и анкета на (КИТИ) № BG16FFPR003-2.001-0152 „Преодоляване на неравенствата в ЮЦР в периферни общини по направление Хасково-Харманли-Свиленград за преход към въглеродно неутрални, климатично устойчиви и социално-приобщаващи градове“

Презентация: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02qPF7W2MVRjmdTRc1At2rK7aYeXutHLfcRNCYUnuHof75ysh2NfYKDi3Kxx4BJ1aLl&id=100064420671880

Анкета:  https://docs.google.com/forms/d/13W96QUZC3UZYSdMCwLl6-U6AVChnYdmYCyO3B6paMi4/edit

Всяко заинтересовано лице или страна, може да направи препоръки или възражения, по отношение на предложената концепция като попълни анкетата или като ги изпрати на електронната поща на ОИЦ-Хасково: oichaskovo@abv.bgСрок за изпращане на препоръки или възражения по електронна поща: 25.03.2024г.

При необходимост от допълнителна информация можете да се свързвате с експерти от  ОИЦ – Хасково като част от Звеното за публични консултации към Регионалния съвет за развитие (РСР) на Южен централен регион (ЮЦР) на телефон: 038/622263

Областен информационен център - Хасково

 

Последна промяна: 5 Март 2024

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!