Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА КИТИ В ГРАД ХАСКОВО „УСТОЙЧИВ РАСТЕЖ В ПОДКРЕПА РАЗВИТИЕТО НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ, ПО-ДОБРО КАЧЕСТВО НА ПРЕДОСТАВЯНИТЕ ПУБЛИЧНИ УСЛУГИ НА ГРАЖДАНИТЕ И РАЗВИТИЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИЯ ПОТЕНЦИАЛ БАЗИРАН НА МЕСТНИТЕ РЕСУРСИ“

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА КИТИ В ГРАД ХАСКОВО „УСТОЙЧИВ РАСТЕЖ В ПОДКРЕПА РАЗВИТИЕТО НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ, ПО-ДОБРО КАЧЕСТВО НА ПРЕДОСТАВЯНИТЕ ПУБЛИЧНИ УСЛУГИ НА ГРАЖДАНИТЕ И РАЗВИТИЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИЯ ПОТЕНЦИАЛ БАЗИРАН НА МЕСТНИТЕ РЕСУРСИ“

 

Дата на събитието

21.03.2024 г.

Време на провеждане

18:30 ч.

Публични консултации с широката общественост на община Хасково за преминалата административно съответствие и допустимост Концепция за интегрирано териториално развитие (КИТИ) № BG16FFPR003-2.001-0158 „Устойчив растеж в подкрепа развитието на човешките ресурси, по-добро качество на предоставяните публични услуги на гражданите и развитие на туристическия потенциал базиран на местните ресурси“,  ще се проведе в зала „Хасково“, пл. „Общински“ 1, гр. Хасково на 21 март 2024 година, (четвъртък) от 18:30 ч.

Концепцията има за цел да се оползотвори оптимално местния потенциал и да се повиши качеството на човешкия капитал чрез насърчаване на партньорството и сътрудничеството между общините Димитровград, Хасково, Първомай и заинтересованите страни. В нея са интегрирани взаимосвързани, допълващи и надграждащи се помежду си инфраструктурни интервенции, като същевременно се комбинират с подходящи меки мерки в секторите туризъм, образование, социални услуги. Концепцията включва участието на 12 партньори от различни видове заинтересовани страни: две градски и една селска община на територията на 2 области, публичен сектор, НПО и частен сектор. Концепцията съдържа проектни идеи, които се финансират от повече от една програма, съфинансирана от европейските фондове:

- Програма "Развитие на регионите" 2021 - 2027 - /13 проектни идеи/;

- Програма "Образование" 2021 - 2027 - /2 проектни идеи/;

- Програма "Развитие на човешките ресурси" 2021 - 2027 - /2 проектни идеи/.

Концепцията прилага интегриран териториален подход, с което се цели развитие на модел на партньорство и насърчаване на сътрудничеството между различни действащи лица на местно ниво – както между местните власти и другите заинтересовани страни, така и между отделните административни звена и публични институции.

Дейностите, които ще се изпълняват на територията на община Хасково предвиждат инвестиции в обновяване на образователна и социална инфраструктура.

Линк към презентация и анкета на (КИТИ) № BG16FFPR003-2.001-0158 „Устойчив растеж в подкрепа развитието на човешките ресурси, по-добро качество на предоставяните публични услуги на гражданите и развитие на туристическия потенциал базиран на местните ресурси“

Презентация във Фейсбук: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0zmsm1x7idy6d6pKBubZiQdhz7kVKYNtjWVxvNdcXCUJnuz6sNRJ72E9b3ufjyGDol&id=100064420671880

Презентация в Гугъл драйв:

https://drive.google.com/file/d/1Ycb14v3dgQDIRoSLTYrI-t8ZpmxFzKT8/view?fbclid=IwAR2wLSlUxGdLXbVAEnwkLaA7ZV-meRmJgKIL555mKMITB_yGwYZaukHLR_o

Анкета:  https://docs.google.com/forms/d/1_rr8iCMfnbCOcnSqyW7CxpFA6kUXCA-slWbbOOfLRNo/edit

Всяко заинтересовано лице или страна, може да направи препоръки или възражения, по отношение на предложената концепция като попълни анкетата или като ги изпрати на електронната поща на ОИЦ-Хасково: oichaskovo@abv.bgСрок за изпращане на препоръки или възражения по електронна поща: 25.03.2024г.

При необходимост от допълнителна информация можете да се свързвате с експерти от  ОИЦ – Хасково като част от Звеното за публични консултации към Регионалния съвет за развитие (РСР) на Южен централен регион (ЮЦР) на телефон: 038/622263

Областен информационен център - Хасково

 

 

Последна промяна: 5 Март 2024

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!