Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА КИТИ „ОБЛАСТ ХАСКОВО КАТО ИНОВАТИВЕН И ДИНАМИЧЕН ЛОГИСТИЧЕН ЦЕНТЪР ЗА ИКОНОМИЧЕСКА АКТИВНОСТ И РАЗВИТИЕ НА КОНГРЕСЕН, СЪБИТИЕН И АЛТЕРНАТИВЕН ТУРИЗЪМ В ЕДИННА ЕКОСИСТЕМА ОТ МЕСТНО, РЕГИОНАЛНО, НАЦИОНАЛНО И МЕЖДУНАРОДНО ЗНАЧЕНИЕ“

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА КИТИ „ОБЛАСТ ХАСКОВО КАТО ИНОВАТИВЕН И ДИНАМИЧЕН ЛОГИСТИЧЕН ЦЕНТЪР ЗА ИКОНОМИЧЕСКА АКТИВНОСТ И РАЗВИТИЕ НА КОНГРЕСЕН, СЪБИТИЕН И АЛТЕРНАТИВЕН ТУРИЗЪМ В ЕДИННА ЕКОСИСТЕМА ОТ МЕСТНО, РЕГИОНАЛНО, НАЦИОНАЛНО И МЕЖДУНАРОДНО ЗНАЧЕНИЕ“

 

Дата на събитието

21.03.2024 г.

Време на провеждане

17:00 ч.

Публични консултации с широката общественост на община Хасково за преминалата административно съответствие и допустимост Концепция за интегрирано териториално развитие (КИТИ) № BG16FFPR003-2.001-0141 „Област Хасково като иновативен и динамичен логистичен център за икономическа активност и развитие на конгресен, събитиен и алтернативен туризъм в единна екосистема от местно, регионално, национално и международно значение“,  ще се проведе в зала „Хасково“, пл. „Общински“ 1, гр. Хасково на 21 март 2024 година, (четвъртък) от 17:00 ч.

Концепцията включва изпълнението на инфраструктурни инвестиции, спортни, социални и културни инициативи, и устойчиво развитие на региона, и е насочена към преодоляване на икономическото неравенство и липсата на икономически възможности в региона. Тази концепция се стреми да създаде нови работни места, да подкрепи местните предприемачи и да насърчи икономическото развитие чрез туризъм, иновации и селско стопанство.

Дейностите, които ще се изпълняват на територията на община Хасково са:

Дейност 1: Изграждане на Мултифункционална зала в гр. Хасково, като съоръжение, специално проектирано и изградено за провеждане на различни видове събития, като конгреси, концерти, спортни мероприятия, изложения, конференции и други.

Дейност 2: Реконструкция и оборудване на база на община Хасково в Петрово бърдо, област Пазарджик.

Дейност 3: Монтиране на информационни радарни табели за измерване на скоростта при навлизане на всички входове на гр. Хасково. Инсталиране на интелигентни пешеходни пътеки. Обучения по БДП в училищата в общината. Информационни кампании за опазване живота и здравето на водачите на ППС и др.

Дейност 4: Надграждане на съществуващата локална система за видео наблюдение чрез видео наблюдение в реално време.

Дейност 5: Изграждане на обединена информационна платформа за популяризиране на туристическия продукт на региона вкл. събиране на информация чрез партньорите в концепцията; интеграция на картографски системи; редовно управление и актуализиране на информацията на платформата.

Дейност 6: Проект на експониране и брандиране на региона като отлична дестинация за събитиен туризъм.

Дейност 16: Дейности за активиране, мотивиране и включване в заетост на неактивни и безработни лица, подобряване конкурентоспособността на уязвимите групи за участие на пазара на труда; дейности за подкрепа за предприемачеството на уязвими групи.

Линк към презентация и анкета на (КИТИ) № BG16FFPR003-2.001-0141 „Област Хасково като иновативен и динамичен логистичен център за икономическа активност и развитие на конгресен, събитиен и алтернативен туризъм в единна екосистема от местно, регионално, национално и международно значение“

Презентация: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02bTrVrwEmpxaeVUPLUnZmapcgBk6KFQJBENCaexbB4CTxPcNUW27qsnRoJewrGoixl&id=100064420671880

Анкета:  https://docs.google.com/forms/d/1yoa2OH4XNvgU3_WgGsKR4buzPrJFzaRs3JC_vV6AU2k/edit

Всяко заинтересовано лице или страна, може да направи препоръки или възражения, по отношение на предложената концепция като попълни анкетата или като ги изпрати на електронната поща на ОИЦ-Хасково: oichaskovo@abv.bgСрок за изпращане на препоръки или възражения по електронна поща: 25.03.2024г.

При необходимост от допълнителна информация можете да се свързвате с експерти от  ОИЦ – Хасково като част от Звеното за публични консултации към Регионалния съвет за развитие (РСР) на Южен централен регион (ЮЦР) на телефон: 038/622263

Областен информационен център - Хасково

 

Последна промяна: 5 Март 2024

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!