Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Мултимедийни дъски, лаптопи, видео проектори, мултифункционални устройства и таблети за над 1200 деца от Община Хасково

 

 

 

            Шест училища и две детски градини в Община Хасково вече получиха мултимедийни дъски, лаптопи, видео проектори, мултифункционални устройства и таблети в изпълнение на проект „Успяваме заедно“. Техническите устройства са част от Дейност „Подобряване на образователната среда в шест училища и две детски градини“. Те са предоставени на ПГТАТ „Н. Й. Вапцаров“ Хасково, ОУ „Хр. Ботев“ с. Долно Големанци, ОУ „Хр. Ботев“ с. Войводово,  ОУ „Хр. Ботев“ с. Динево, ОУ “Св.св. Кирил и Методий“ с. Конуш, ОУ “Св.св. Кирил и Методий“ с. Малево, ДГ №19 „Щурче“ Хасково и ДГ №21 „Вихрогонче“ с. Конуш. Общата стойност на оборудването е 72 852 лв.

В резултат на изпълнение на дейността се осигурява по-добра образователна среда в шест училища и две детски градини в Община Хасково, в които се обучават интегрирано общо 1 207 деца и ученици. Проектът „Успяваме заедно“ се реализира по Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж“.

Подобряването на образователната среда има за цел да превърне образователните институции в по-привлекателно място за децата и учениците. Концепцията на Община Хасково и нейните партньори - училища и детски градини, е да ускори образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства чрез по-задълбочена работа с тях и техните родители. Мерките за подобряване на образователната среда са насочени към осигуряване на достъп до информационни и комуникационни технологии в училищата и детските градини, в които децата и учениците от етническите малцинства се обучават интегрирано. Голяма част от младите хора уязвимите групи нямат достъп до такива технологии в дома поради липса на финансови възможности на семействата и/или липса на компетентности от страна на родителите да си служат с тях. Включените в проекта училища и детски градини разполагат с ограничени възможности за осигуряване на необходимото оборудване. Затова закупеното оборудване по проект „Успяваме заедно“  ще бъде използвано при обучението на децата и учениците от етническите малцинства със следните цели:

-запознаване на децата в ранна възраст със съвременните информационни и комуникационни технологии.

-повишаване на интереса на децата и учениците към технологиите и възможностите, които те предоставят, както в образованието, така и за бъдеща професионална реализация.

-достъп и използване в образователния процес на мултимедийни и интерактивни ресурси.

-възможност за провеждане на дистанционно обучение при необходимост.

Очакваме с тази дейност да се постигнат реални и трайни резултати в образователната интеграция на учениците от етническите малцинства в Община Хасково и да се усвоят умения за по-добро общуване и ограничаване на конфликтите.

Проектът ще повлияе пряко върху мотивацията на целевата група като гарантира в голяма степен намаляване на броя на ранно напускащите училище и осигуряване на по-високо образователно ниво.

 

Последна промяна: 23 Февруари 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!