Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

МТСП стартира прием на проекти по Националната програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност

Министерството на труда и социалната политика (МТСП) стартира кампания за прием на проектни предложения, които ще се финансират по Националната програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност през 2024 г.

Програмата цели изграждането на достъпна среда в съществуващи жилищни сгради и прилежащите им пространства за хора с увреждания и осигуряването на личната им мобилност. Допустимо е изграждането на електрически стълбищни платформи, вертикални стълбищни подемници, асансьори и рампи за инвалидни колички за хора с увреждания.

Програмата се състои от два компонента:

КОМПОНЕНТ 1 „ДОСТЪПНА ЖИЛИЩНА СРЕДА” – финансиране за изграждане или поставяне на съоръжение/я за достъпна среда на хората с увреждания в съществуваща жилищна сграда и/или в непосредствено прилежащото ѝ външно пространство.

Допустими кандидати:

  • всяко физическо лице - собственик на индивидуална жилищна сграда (еднофамилна или многофамилна с до 3 самостоятелни обекта), което е с трайно увреждане, придвижващо се с инвалидна количка, или в чието семейство има член или дете с трайно увреждане, придвижващо се с инвалидна количка, с постоянен или настоящ адрес в същата сграда.
  • всяко юридическо лице – сдружение, което е учредено и вписано по Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС), когато в жилищната сграда има собственик на жилище, който е лице с трайно увреждане, придвижващо се с инвалидна количка, или в чието семейство има член или дете с трайно увреждане, придвижващо се с инвалидна количка, с постоянен или настоящ адрес в същата сграда.

Финансирането от МТСП на всяко проектно предложение по Компонент 1 е до 100 000 лева с ДДС. В случаите, когато стойността на проектното предложение надхвърля размера на финансиране от МТСП, се допуска собствен принос от кандидата за изпълнение единствено на дейности за осигуряване на достъпна среда.

Проектни предложения по Компонент 1 могат да се подават до  15 май 2024 год.

 

КОМПОНЕНТ 2 „ЛИЧНА МОБИЛНОСТ” – финансиране за преустройство на лек автомобил за човек с трайни увреждания или за закупуване на вече преустроен. Допустимо е и финансиране за монтиране на помощно съоръжение/ приспособление за качване /сваляне на инвалидна количка в МПС, за обучение за придобиване на правоспособност за управление на МПС от кандидата, при липса на такава.

Допустими кандидати:

  • хора с трайни увреждания с доказан дефицит на долни и/ или горни крайници, въз основа на медицинска експертиза и документ за оценка на физическата годност на водач/ кандидат за придобиване на свидетелство/ правоспособност за управление на моторно превозно средство (МПС) от транспортните областни лекарски експертни комисии (ТОЛЕК) или от транспортната централна лекарска експертна комисия (ТЦЛЕК).

Финансирането от МТСП на всяко проектно предложение по линия на Компонент 2 е до 8 000 лева с ДДС.

Проектни предложения по Компонент 2 могат да се подават до 1 април 2024 год.

Необходимите документи за кандидатстване по Компонент 1 и 2 на Програмата се подават до съответните срокове на хартиен и електронен носител), на място, по куриер или по пощата на адрес:

1051 гр. София, ул. „Триадица” №2, Център за административно обслужване на МТСП

Подробна информация за условията и документите за кандидатстване по двата компонента е на разположение на интернет-страницата на МТСП (www.mlsp.government.bg,  в раздел „Национална програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност”) или на следния линк: https://www.mlsp.government.bg/natsionalna-programa-za-dostpna-zhilishchna-sreda-i-lichna-mobilnost-1.

 

За допълнителни въпроси и оказване на съдействие може да се свържете с отдел „Европейски и национални програми и проекти“, Община Хасково на тел. 038/ 603 429.

 

Последна промяна: 12 Февруари 2024

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!