Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Международен семинар за обмяна на опит и добри практики за повишаване на осведомеността за социалната икономика

В рамките на проект „Социална икономика - Регионални политики за подпомагане на предприятията от социалната икономика“ /SECON/ по програма ИНТЕРРЕГ VI С Европа 2021-2027 се проведе работна среща между партньорите от 9 страни. Срещата бе организирана от Община #Хасково под формата на работен семинар с практическа насоченост.

Проектът SECON има за цел да стимулира подобряването на политиката и да улесни обмена на най-добри практики за насърчаване на социалната икономика в регионите на ЕС. Признавайки потенциала на социалната икономика като катализатор за устойчив растеж и развитие на общността, проектът възнамерява да създаде благоприятна среда, която подкрепя нейния напредък. За да постигне това, SECON предприема широка гама от дейности, включително регионални и междурегионални инициативи за обучение, разработване на проучвания и доклади и усилия за обмен на знания.

Всички партньорски организации в проекта се включиха в работната среща, а по-голямата част от тях успяха и да присъстват лично. На място се включиха представители на регион Рейн-Некар (Германия), провинция Фламандски Брабант (Белгия), Съвета на окръг Харгита (Румъния), регион Мазовецкие (Полша), Община Оливейра де Аземеиш (Португалия), Район за планиране на Рига (Латвия), Община Хасково (България), както и на KMOP (Център за социално действие и иновации) – гръцка неправителствена организация, силно ангажирана със социални проекти. Дистанционно във форума участваха представители на водещия партньор регион Пелопонес (Гърция), на испанската организация Министерство на земеделието, развитието на селските райони, населението и територията – Екстрамадура (Испания), както и представители на местни неправителствени организации и социални предприятия, на Областна администрация Хасково и местни неправителствени организации със социална насоченост.

Участниците се запознаха с текущото състояние на социалното предприемачество в България и в община Хасково. Обсъдени бяха добрите отношения между Общината и местните и партньорски организации. Последва дискусия, както и обмяна на опит и добри практики между различните партньори. С помощта на Ивелина Кадири - маркетинг експерт с богат научен опит, бяха отработени казуси с практическа насоченост, които нагледно показаха, че въпреки различията, социалните проблеми са идентични навсякъде. Росица Стелиянова, директор „Програми и проекти на Асоциация на индустриалния капитал“ в България предстами законовата рамка, възможностите и препятствията пред социалната икономика.

Една от целите на проекта SECON е стартирането на социално предприятие в рамките на общността, за да имат хората в неравностойно положение по-добър шанс за самостоятелно развитие, образование и добра работа, за по-високо качество на живот.

Социалното предприемачество е заложено в Плана за интегрирано развитие на община Хасково, като част от справедливия преход към кръгова и зелена икономика. В рамките на Европейския съюз, социалното предприемачество заема все по-ключова роля в устойчивото развитие на общността и е изключително важно за установяване на социална справедливост и равни възможности.

В рамките на Международния форум бяха посетени Монумент Света Богородица и други важни за града ни туристически обекти.

Последна промяна: 17 Ноември 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!