Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Хасково с нови 6 електрически автобуси и 3 зарядни станции

 

 

 

Община Хасково обяви обществена поръчка за „Доставка на 6 броя нови електрически автобуси и 3 бр. станции за зареждането им“. В рамките на обществената поръчка ще бъдат доставени 6 броя нови нископодови солоградски електрически автобуси с две оси и ще бъде извършена доставка и монтаж на 3 броя зарядни станции за тях за нуждите на Община Хасково и „Тролейбусен транспорт” EООД. Обновяването на автопарка с 6 броя нови електробуси за нуждите на обществения градски транспорт на Община Хасково ще допринесе за:

  • Развитие на устойчивата градска мобилност на Хасково чрез мерки за развитие на екологични, безопасни, функционални и енергийно ефективни транспортни системи;
  • Продължаване усилията на Община Хасково и „Тролейбусен транспорт” EООД, за постигане на обществен транспорт с по-малко потребление на енергия, което ще доведе до спестяване на публичен ресурс;
  • Повишена привлекателност на обществения транспорт чрез повишено качество на услугата, възможност за разширяване обхвата на общинската транспортна схема и обслужване на нови градски зони.
  • Намаляване времето за пътуване, с подновяване на подвижен състав и очаквано леко увеличение на средната скорост;
  • Увеличаване сигурността и комфорта на пътниците ползващи градския транспорт;
  • Подобряване качеството и безопасността на транспортната услуга, както и нейната надеждност.

Обществената поръчка се възлага във връзка с кандидатстване на Община Хасково по процедура BG-RRP-8.013 „Екологосъобразна Мобилност“, в изпълнение на инвестиция C8.I7 „Екологосъобразна мобилност – пилотна схема за подкрепа на устойчивата градска мобилност“ към компонент 8 „Транспортна свързаност“ на Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България. Прогнозната стойност на обществената поръчка е 6 150 000 лв. без включен ДДС. Срокът на доставката и монтажа за електрическите автобуси и зарядните станции е до 360 календарни дни от получаване на възлагателно писмо.  

Последна промяна: 4 Октомври 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!