Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Две детски градини в кв. “Куба“ ще бъдат обновени и модернизирани по проекти на Община Хасково

Две детски градини в кв. “Куба“ ще бъдат обновени и модернизирани по проекти на Община Хасково

Още две проектни предложения на Община Хасково са одобрени за финансиране по процедура „Модернизация на образователна среда“ на Плана за възстановяване и устойчивост. Така на практика Община Хасково печели финансиране за всички свои проекти по Компонент 4 – за модернизация и обновяване на сгради на детски градини.

Над 3,8 млн. лева ще бъдат инвестирани за прилагане на мерки за енергийна ефективност, достъпна среда, модернизация, доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване в ДГ №16 „Славейче“, ул. „Брацигово“ и ДГ №3 „Зорница“, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ №2

 

Планираните дейности в ДГ №16 „Славейче“ предвиждат:

 • Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ДГ № 16 "Славейче" за постигане на енергиен клас „А“, в т.ч. изграждане на ФЕЦ за собствени нужди.
 • Осигуряване на достъпност на средата посредством: платформа за осигуряване на достъпа до всички нива на сградата, осигуряване на достъпен подход към сградата чрез изграждане на рампа, осигуряване на санитарен възел за хора с увреждания на всеки етаж от сградата и др.
 • Модернизация на образователната среда в детската градина- обновяване на помещенията, обособяване на кабинет на логопед, модернизация на откритите спортни площадки за игра, изграждане на природен кът/опитна градина в дворното пространство и др.
 • Основно обновяване на сградата и околното пространство, в т.ч. изграждане на нова отоплителна инсталация, подмяна на ВиК мрежа, реконструкция, укрепване, ремонт на ограда и подпорни стени в имота на обекта и др.
 • Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване за нуждите на ДГ №16 „Славейче“.

Планираните дейности в ДГ №3 „Зорница“ предвиждат:

 • Внедряване на мерки за енергийна ефективност - постигане на енергиен клас „А“, в т.ч. изграждане на автономна фотоволтаична инсталация за собствени нужди;
 • Дейности за преустройство на съществуващите помещения и пристрояване на нови с цел осигуряване на необходимата площ, съгласно Наредба № РД-02-20-3/21.12.2015 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на сгради за обществено обслужване в областта на образованието и науката, здравеопазването, културата и изкуствата;
 • Създаване на достъпна архитектурна среда, осигуряваща нуждите на хората със специални потребности, чрез предвиждане на асансьор, който да осигурява преодоляването на различни височини по достъпните маршрути вследствие на разликата между нивата на терена и трите използваеми етажа;
 • Модернизация на образователната среда в детската градина, в т.ч. обновяване на помещенията, изграждане на нова зала за спорт и музикални занимания и кабинети;
 • Основно обновяване на сградата и околното пространство;
 • Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване за нуждите на детската градина.

Всяко от проектните предложение е със срок на изпълнение 35 месеца. Предстои сключване на договори за финансиране.

ОДОБРЕНИ ДО МОМЕНТА ПО НПВУ ПРОЕКТИ НА ОБЩИНА ХАСКОВО

 • Модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в ОУ „Н. Й. Вапцаров“, гр. Хасково на стойност 2 499 637,02 лв.
 • Модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сградата на ДГ №17 „Иглика“, ул. „Генерал Скобелев“ №1, гр. Хасково на стойност 1 816 185,81 лв.
 • Модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сградата на ДГ №16 „Славейче“, ул. „Брацигово“, гр. Хасково на стойност 1 999 802,73 лв.
 • Модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сградата на ДГ №3 „Зорница“, ул. „Св.Св.Кирил и Методий“ №2, гр. Хасково на стойност 1 885 575,40 лв.
 • Ремонт и рехабилитация на общежития към Център за подкрепа за личностно развитие - Обединени ученически общежития, гр. Хасково, община Хасково“ на стойност 5 987 431,18 лв.

За всички сгради има изготвено обследване за енергийна ефективност и валиден сертификат за енергийни характеристики на сгради в експлоатация, изготвени по реда на чл. 48 от ЗЕЕ. Обследване по реда на чл. 176в от ЗУТ за установяване на техническите характеристики, свързани с удовлетворяване на изискванията по чл.169, ал.1, т.1–5  от ЗУТ. Технически паспорти в съответствие с изискванията, определени в глава трета на Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите.

 

Последна промяна: 28 Октомври 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!