Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Решение на Общински съвет - Хасково № 825/25.01.2019 г.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ № 42

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 25.01.2019 ГОД.

 

РЕШЕНИЕ № 825

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 55, ал. 1, и ал. 3 от ЗМДТ, Общински съвет - Хасково ИЗМЕНЯ Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Хасково, както следва:

§1 Чл. 7, ал. 1 придобива следната редакция: „Данъкът върху превозните средства за леките автомобили се определя съобразно мощността на двигателя, коригиран с коефициент в зависимост от годината на производството и коефициент за екологична категория както следва:

1. До 55 kw включително – 0,65 лв. за 1 kw

2. Над 55 kw до 74 kw включително - 0,65 лв. за 1 kw

3. Над 74 kw до 110 kw включително- 1,45 лв. за 1 kw

4. Над 110 kw до 150 kw включително - 1,80 лв. за 1 kw

5. Над 150 kw до 245 kw включително - 1, 80 лв. за 1 kw

6. Над 245 kw- 2,10 лв. за 1 kw

В зависимост от годината на производството данъкът се умножава със следните коефициенти:

1. Коефициент за годината на производство на автомобила „Кгп“:

Брой на годините от годината на производство включително годината на производство Коефициент
Над 20 години 1,1
Над 15 до 20 години включително 1,0
Над 10 до 15 години включително 1,3
Над 5 до 10 години включително 1,5
До 5 години включително 2,3

2. Коефициент за екологична категория “ЕК“:

Екологична категория Коефициент
Без екологична категория, с екологични категории „Евро 1“ и „Евро 2“ 1,10
„Евро 3“ 1,00
„Евро 4“ 0.80
„Евро 5“ 0.60
„Евро 6“ и „EEV“ 0,40

§2 Чл. 7, ал. 6 придобива следната редакция: “Товарен автомобил с техническа допустима максимална маса над 3.5 тона, но не повече от 12 тона, за всеки започнати 750 кг. Товароносимост - 15 лева“.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/

 

Последна промяна: 11 Ноември 2022

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!