Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Решение на Общински съвет - Хасково № 449/31.01.2006 г.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ № 29

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 31.01.2006 ГОД.

 

РЕШЕНИЕ № 449

 

  1. На основание чл. 62, чл. 63, ал. 1, чл. 65, чл. 66 от ЗМДТ, Общински съвет –Хасково определя такса за битови отпадъци за населението на град Хасково и за жилища на предприятия за 2006 година в размер на 3,7 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимите имоти.

По видове услуги таксата е както следва:

  • за сметосъбиране и сметоизвозване – 2 на хиляда;
  • за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване – 1 на хиляда.
  • за обезвреждане на битови отпадъци и поддържане на депа за битови отпадъци – 0,7 на хиляда;
  1. Определя такса за битови отпадъци за имоти на граждани и фирми в IV-та зона в размер на 3 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимите имоти.
  2. Определя такса за битови отпадъци за имоти на граждани и фирми в  V-та зона в размер на 1,5 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимите имоти.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Димитър Велев/

Последна промяна: 11 Ноември 2022

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!