Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Решение на Общински съвет - Хасково № 34/29.12.2015 г.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ № 3

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 29.12.2015 ГОД.

 

РЕШЕНИЕ № 34

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 55, ал. 1, и ал. 3 от ЗМДТ, Общински съвет - Хасково ИЗМЕНЯ Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Хасково, както следва:

§1 Чл. 7, ал. 1 придобива следната редакция: „Данъкът върху превозните средства за леките автомобили се определя съобразно мощността на двигателя, коригиран с коефициент в зависимост от годината на производството, както следва:

1. До 37 kw включително – 0,50 лв. за 1 kw.

2. Над 37 kw до 55 kw включително - 0,65 лв. за 1 kw

3. Над 55 kw до 74 kw включително- 0,87 лв. до 1 kw

4. Над 74 kw до 110 kw включително -1,45 лв. за1 kw

5. Над 110 kw -1,80 лв. за 1 kw .”


В зависимост от годината на производството данъкът се умножава със следните коефициенти:

Брой на годините от годината на производство включително годината на производство Коефициент
Над 14 години 1,0
Над 5 до 14 години включително 1,5
До 5 години включително 2,8


§2 Чл. 7, ал. 3 придобива следната редакция: „Данък за мотопеди – 20 лв. и мотоциклети:

До 125 куб. см. вкл. - 25,00 лв.

Над 125 куб. см. до 250 куб. см. – 35,00 лв.

Над 250 куб. см. до 350 куб. см. – 55,00 лв.

Над 350 куб. см. до 490 куб. см. – 80,00 лв.

Над 490 куб. см. до 750 куб. см. – 135,00 лв.

Над 750 куб. см. – 180,00 лв.“

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/

 

Последна промяна: 11 Ноември 2022

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!