Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Решение на Общински съвет - Хасково № 240/19.12.2008 г.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ № 17

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 19.12.2008 ГОД.

 

РЕШЕНИЕ № 240

 

На основание чл. 6, ал. 1, б. ”а”, чл. 62 и чл. 66 от ЗМДТ и чл. 21, ал. 1, т. 7 и т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет - Хасково реши:

1. Изменя Решение № 449 от 31.01.2006 г. на Общински съвет - Хасково, както следва:

“На основание чл. 62 и чл. 66 от ЗМДТ, Общински съвет – Хасково определя такса за битови отпадъци за населението на град Хасково и за жилища на предприятия за 2009 г. в размер на 3,0 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимите имоти. По видове услуги таксата е, както следва:

  • за сметосъбиране и сметоизвозване – 1,3 на хиляда;
  • за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване – 1 на хиляда;
  • за обезвреждане на битови отпадъци и поддържане на депа за битови отпадъци – 0,7 на хиляда.

2. Общински съвет – Хасково определя отстъпка от 5 на стона граждани и фирми, предплатили годишния размер на такса битови отпадъци в срок до 30.04.2009 г.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Делян Делчев/

Последна промяна: 11 Ноември 2022

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!