Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Прилагане на мерки за енергийна ефективност в ОДЗ 3 "Зорница" - сграда на ЦДГ 2 на ул. "Добруджа" 59, гр. Хасково

 

           ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА ЗА КЛИМАТА                

 

 

Целта на проекта е да се повиши енергийната ефективност на сградата, вследствие на което да се намали енергопотреблението. Да се осигури ефективно използване на топлинната енергия, при което да се намалят емисиите на парниковите газове.  Да се реализират икономии на финансови средства.

Инвестицията е в размер на 546 484,45 лева, от които 464 511, 78 лева финансирани от Национален доверителен "Eко фонд", чрез Инвестиционната програма за климата.

Бяха изпълнени следните енергоспестяващи мерки: подмяна на дограма, топлоизолация на външни стени, саниране на покриви и подпокривни пространства, саниране на мазета /тавани, подмяна на стара отоплителна инсталация, подмяна на стара котелна инсталация с нов водогреен котел на течно и газообразно гориво, изграждане на нова слънчева инсталация.

Очакваното намаление на потреблението на енергия е 278 779 kWh/годишно, което представлява 79.1% от необходимата за това топлинна и ел. енергия при сегашното състояние на сградата.

Изпълнението на проекта ще допринесе за повишаване конкурентоспособността на района, чрез подобряване на социалната инфраструктура и създаване на предпоставки за подобряване на качеството на живот и работа на територията на общината. С прилагане на горепосочените мерки ще се подобри микроклимата във всички помещения на детската градина. Същата е целодневна градина и се посещава от понеделник до петък от 163 деца на възраст между 3 и 7 години. Освен подобряването на средата на живот на децата, от съществено значение са и икономиите на финансови средства, които ще се реализират след прилагането на всички мерки за енергийна ефективност.

                       

Последна промяна: 12 Август 2022

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!