Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Подобряване качеството на живот и сигурността в Дом за стари хора „Кенана”

 

На 29.05.2019г. Община Хасково подписа договор за безвъзмездна финансова помощ № РД04-36/29.05.2019г. „Подобряване качеството на живот и сигурността в Дом за стари хора „Кенана” - гр. Хасково” финансиран от Фонд „Социална закрила“ /ФСЗ/.

Основната цел на проектното предложение е да бъде повишено качеството на предлаганите услуги от Дом за стари хора и подобряване условията за живот и сигурността на 160 лица в пенсионна възраст, посредством:

  • Доставка и монтаж на оборудване и подобряване на микроклимата в спалните помещения;
  • отговаряне на нормативни изисквания за безопасност и на стандартите за енергийна ефективност;
  • реализиране на икономии на средства от общинския бюджет, които да бъдат насочени към други дейности, свързани с повишаване качеството на предоставяната услуга.

С цел гарантиране постигането на така заложените цели и резултати се предвижда изпълнението на следните дейности:

Дейност 1:Организация и управление – провеждане на процедури за избор на изпълнител за доставка на оборудване за Дом за стари хора „Кенана“ – гр. Хасково.

Посредством възприетите подходи за управление на проектните дейности и методология ще се гарантира надеждна, сигурна и успешна практическа реализация на дейностите съгласно предварително планираните цели и резултати на проекта.

Дейност 2:Доставка и монтаж на климатични инсталации.

 

Дейността е свързана с климатизиране на 19 помещения в Дом за стари хора „Кенана“- гр. Хасково. С изпълнението на настоящата дейност ще се осигури спокойно и уютно ежедневие, както и пълноценен живот на ползвателите на социалните услуги.

Дейност 3:Информираност и публичност.

Настоящата дейност предвижда постигане на оптимална информираност на широката общественост относно дейностите и целите на Проекта.

Общата стойност на проекта е 29 919,60 лв.

Последна промяна: 12 Август 2022

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!