Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Аз и ти заедно

 

                                                                   

 

Проектното предложение на Община Хасково – „Аз и ти заедно“ ще се реализира по линия на Приоритет 1: Реализиране на форми на взаимодействие между децата и учениците от различен етнически произход за утвърждаването на междукултурните ценности и многообразието в образователната среда за изграждане и възпитаване у подрастващите на социокултурен модел на поведение, основан на поведенчески модели за взаимен хуманизъм и толерантност.

Проектните дейности ще се изпълняват за срок от 9 месеца- от октомври 2020 г. до юни 2021 г. на територията на община Хасково в три детски градини - ДГ № 11 „Елхица", сграда на ул."Танкист", ДГ № 19 „Щурче", сграда на ул."Пролетарска“, ДГ № 21 "Вихрогонче" група с. Динево. Пряко включените участници са 115 деца от предучилищни групи на детските градини и 10 учители, а общия бюджет на проекта е 13 163,30 лв.

Основната цел на проекта е създаване на позитивна среда в ранното детско образование, при съхранение на културната идентичност на етническите малцинства и утвърждаване на културното многообразие като фактор за широка духовна култура в хуманизъм и толерантност. Постигането на проектната цел ще се гарантира, чрез изпълнение на следните дейности:

  • Подобряване на уменията на педагогическите специалисти от детските заведения, за работа в мултикултурна среда, чрез участие в модулна обучителна програма;
  • Развитие на познавателни способности по метода “учене чрез игра”, чрез провеждане на педагогически сесии, включващи основни принципи на метода Монтесори и учебни материали на LEGO®Education за по-лесна адаптация на децата към света към математиката и науката;
  • Извънкласни дейности с деца от етническите малцинства с елементи на гражданско образование, насочени към усвояване на социални знания за откриване и култивиране на собственото „АЗ“, формиране на чувство за идентичност и национално самосъзнание и толерантно отношение към индивидуалните и културните различия.
Последна промяна: 12 Август 2022

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!