Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Social Economy - Regional Policies for supporting Social Economy Enterprises /SECON/

В разгара на една ера, дефинирана от безпрецедентен технологичен напредък, социални трансформации и икономически промени, Европа стои на кръстопът. Тези промени предизвикват преструктуриране на пазара на труда, несигурност на работните места и социално-икономически неравенства, но същевременно предлагат нови възможности и предефиниране на индивидуалните и колективните цели. На този фон социалната икономика придобива първостепенно значение за европейските икономики, особено в светлината на зеления преход и последиците от пандемията COVID-19.

SECON: Инициатива за насърчаване на социалната икономика в регионите на ЕС
SECON има за цел да стимулира подобряването на политиката и да улесни обмена на най-добри практики за насърчаване на социалната икономика в регионите на ЕС. Признавайки потенциала на социалната икономика като катализатор за устойчив растеж и развитие на общността, проектът възнамерява да създаде благоприятна среда, която подкрепя нейния напредък. За да постигне това, SECON ще предприеме широка гама от дейности, включително регионални и междурегионални инициативи за обучение, разработване на проучвания и доклади и усилия за обмен на знания.

SECON излага трансформираща визия, със стремежи, насочени към подобряване на политиките и прилагане на въздействащи проектни дейности. Основните цели включват:

Повишаване на осведомеността и видимостта:

SECON има за цел да повиши осведомеността сред добросъвестните потребители, като насърчава отговорното и местно пазаруване и подчертава значението на социалната икономика.

Овластяване на социалните предприятия:

Като улеснява достъпа на социалните предприятия до отговорни обществени поръчки и инструменти за финансиране, SECON се стреми да генерира устойчиви потоци от приходи и да насърчава финансовата самодостатъчност.

Бизнес подкрепа и изграждане на капацитет:

SECON се ангажира да предоставя цялостна бизнес подкрепа и възможности за изграждане на капацитет, за да даде възможност на социалните предприятия и да укрепи техните операции.

Катализиране на зелени и цифрови преходи:

Признавайки потенциала на социалната икономика, SECON се стреми да увеличи максимално своя принос към текущия зелен и цифров преход, осигурявайки устойчиво и приобщаващо бъдеще.

Подхранване на регионалните социални иновации:

SECON има за цел да запали регионалните социални иновации, създавайки плодородна почва за процъфтяване на трансформиращи идеи и инициативи.

За постигането на тези амбициозни цели SECON формира стабилно партньорство, включващо 10 организации. Този съюз включва девет публични власти на регионално и местно ниво, заедно с опитна организация на гражданското общество, обхващаща девет държави.

SECON стои в челните редици на стимулирането на трансформативната промяна в цяла Европа, използвайки потенциала на социалната икономика за справяне с неотложните предизвикателства и улавяне на нови възможности. Чрез цялостни подобрения на политиката, въздействащи проектни дейности и партньорство за сътрудничество, SECON има за цел да оформи бъдеще, в което социалната икономика процъфтява, създавайки по-справедлива, устойчива и просперираща Европа за всички.

 

Файлове

Последна промяна: 9 Ноември 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!