Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

SECON: Нова инициатива за насърчаване на социалната икономика в регионите на ЕС

Проектът SECON, инициатива, финансирана от Интеррег Европа, стартира със своята начална среща на 24 и 25 май, отбелязвайки началото на съвместни усилия за подобряване на социалната икономика в европейските региони. Координирана от регион Пелопонес, срещата събра представители от девет участващи региона в Каламата, Гърция, за да обсъдят изпълнението на проекта и да поставят основата за бъдещи дейности.

SECON има за цел да стимулира подобряването на политиката и да улесни обмена на най-добри практики за насърчаване на социалната икономика в регионите на ЕС. Признавайки потенциала на социалната икономика като катализатор за устойчив растеж и развитие на общността, проектът възнамерява да създаде благоприятна среда, която подкрепя нейния напредък. За да постигне това, SECON ще предприеме широка гама от дейности, включително регионални и междурегионални инициативи за обучение, разработване на проучвания и доклади и усилия за обмен на знания.

По време на началната среща участващите региони, а именно регион Пелопонес (Гърция), регион Вербанд Рейн-Некар (Германия), провинция Фламандски Брабант (Белгия), Съветът на окръг Харгита (Румъния), регион Мазовецкие (Полша), Община Оливейра де Аземеиш (Португалия), Район за планиране на Рига (Латвия), Министерство на земеделието, развитието на селските райони, населението и територията – Екстремадура (Испания), Община Хасково (България) и KMOP – Център за социално действие и иновации (Гърция), ангажиран в продуктивни дискусии относно стратегиите за изпълнение на проекта и съвместните усилия.

Срещата послужи като катализатор за задълбочени дискусии, насърчавайки атмосфера на сътрудничество и споделяне на знания между участващите региони. Уникалните постижения и опит на всеки регион допринесоха за колективното разбиране на предизвикателствата и възможностите в пейзажа на социалната икономика.

„Регионът на Пелопонес е изправен пред значителни социални предизвикателства и е от решаващо значение за гражданското общество и местното правителство да си сътрудничат и да предложат обикновени решения за ефективно справяне с тях“, каза г-н Панайотис Никас, областен управител на Пелопонес, при встъпителната си реч. Неговият заместник, г-н Статис Анастасопулос, подчерта, че „SECON ни предоставя възможност да идентифицираме институционалните недостатъци и да извлечем ценна информация за подобряване на функционирането на социалните предприятия. Аз лично вярвам, че успешните примери на социални предприятия, които се обединяват и работят колективно, могат да доведат до превъзходни резултати за своите членове.“

„Като дава приоритет на насърчаването и развитието на социалното предприемачество, SECON има за цел да култивира среда, благоприятна за иновации, сътрудничество и устойчиво развитие, като в крайна сметка е от полза за хората, общностите и околната среда в участващите региони“, каза д-р Янис Папас, ръководител на програмите в КМОП.

За да гарантира ефективното реализиране на целите на проекта, SECON ще се занимава с различни политически инструменти, които са централни за участващите региони. Те включват ROP Пелопонес 21-27 (финансирана от ЕФРР и ЕСФ+), съсредоточена върху развитието на човешките ресурси, социалната интеграция, намаляването на бедността и укрепването на сближаването. Освен това проектът ще включва концепцията за регионално развитие „Рейн-Некар – Свържете иновациите!“ (Германия), Многогодишния план 2020-2025 г. на Фламандски Брабант (Белгия), Стратегията за икономическо развитие – Харгита 2030 (Румъния), Регионалната програма „Европейски фондове за Мазовше 2021-2027 г.“ (Полша), Общинския план за социални иновации (MUPSI) (Португалия), Програма за развитие на района за планиране на Рига (RPR) 2022-2027 (Латвия), Оперативна програма на ЕСФ (2021-2027) Действие 6: Достъп до заетост – Социална икономика – Стимули за стабилна икономика (Испания), и Плана за интегрирано развитие на Община Хасково 2021-2027 г. (България).

Последна промяна: 9 Септември 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!