Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Проект „Дуала 1-ви район: Наследството на ЮНЕСКО за устойчив град“, финансиран от ЕК

Contracting Authority : European Commission

Local Authorities: Partnerships for Sustainable Cities 2020

 

 

 „Дуала 1: Наследството на ЮНЕСКО за устойчив град“

                     по процедура BGUE-B2019-21.020802-C1-DEVCO               

    „Наследството на ЮНЕСКО за устойчив град“

 

Програма:

Наследството на ЮНЕСКО за устойчив град

Бенефициент:

ОБЩИНА ДУАЛА 1-ВИ РАЙОН, КАМЕРУН

Партньори:

Община Хасково, България

Община Монтемарчиано, Италия

Община Сейнт Луис, Сенегал

Вид на проекта:

Обмяна на опит

Времетраене на проекта (в месеци):

48

Стойност:

4 000 000 €

Съфинансиране от ЕС:

                Национално съфинансиране:

3 365 399 €

  634 601 €

Начална дата на проекта:

01.02.2022 г.

Крайна дата на проекта:

31.01.2026 г.

Цел на проекта:

Насърчаване на интегрираното градско развитие в община Дуала 1ви район (Камерун), съсредоточено върху подобряването на културното наследство.

Целеви групи:

1. Oбщина Дуала 1 – ви район (Камерун),

2. Служители на Oбщина Дуала 1 – ви район (Камерун),

3. Население на Oбщина Дуала 1 – ви район (Камерун),

4. Служители на Oбщина Дуала 1 – ви район на изборна длъжност,

5. Културни и екологични асоциации на Дуала 1 – ви район,

6. Община Монтемарчиано/Италия,

7. Община Сейнт Луис/Сенегал,

8. Община Хасково

 

 

Дейности:

 

 

Дейности по установяване на партньорство

1.Целенасочена партньорска работа за установяване на тристранно сътрудничество

2. Подписване на договори за партньорство

3. Семинари за разработване на проекти

 

Проучвания

1. Оценка на Целите за устойчиво развитие в град Дуала 1- ви район.

2. Опис на материалното и нематериалното културно наследство на община Дуала и по-специално на бившия колониален квартал Бонаньо

3. Инвентаризация на културните индустрии в Община Дуала

4. Опис на социални жилища в Община Дуала

5. Предпроектно проучване за създаване на обществена услуга за съхранение и опазване на историческото наследство на града.

6. Предпроектно проучване за създаване на общинска тухлена фабрика

7. Предпроектно проучване за създаване на ПЧП

 

Дейности за изграждане на капацитет

1. Изграждане на капацитет на общинските съветници в Дуала 1- ви район относно устойчивия град, ЦУР, демократичното участие, разработване на бюджет

2. Изграждане на капацитет на общинския персонал относно устойчивия град, ЦУР, демократичното участие, разработване на бюджет

3. Изграждане на капацитет на общинския ръководител на Дуала 1-ви район относно устойчивия град и ЦУР

4. Изграждане на капацитет на общинския персонал на Дуала 1-ви район относно опазване на наследството на ЮНЕСКО въз основа на примера на Сейнт Луис

5. Изграждане на капацитет на общинския персонал на Дуала 1-ви район за процеса на създаване на интелигентен град

6. Изграждане на капацитет на учителите от община Дуала 1-ви район за устойчивия град, ЦУР, общинския съвет на децата, училищния Дневен ред 21

7. Ежегодна кампания за междукултурно образование и съвместен живот

 

Планиране на дейности и внедряване на оперативни инструменти

1. Градско планиране за реализация на Местен дневен ред 21 на Дуала 1

2. Изпълнение на училищна програма 21 във всички училища в Дуала 1

3. Градско планиране за интелигентен град Дуала 1

4. Подготовка на документа за Бонаньо (Дуала 1), обект на ЮНЕСКО за световно наследство

5. Нова организация на общинските служби на община Дуала 1-ви район

6. Създаване на ПЧП (население, публичен и частен сектор)

7. Създаване на общинска служба за достъп до социални жилища за социално слаби в град Дуала 1.

8. Създаване на младежки общински съвет, имиграционен форум, мрежа на диаспората на община Дуала 1-ви район по света, доброволческа младежка служба на Дуала 1

 

Дейности по изпълнение на работите

1. Разработване на инструменти за опазване и консервация на историческото наследство на град Дуала 1.

2. Архитектурно състезание в еко-строителство за социално слабо население

3. Проектиране на 3 моделни къщи за социално слаби

4. Платформа на камерунските градостроители и архитекти в еко-строителство

5. Създаване на Служба за насърчаване на творческите индустрии за икономическа валоризация на материалното и нематериалното културно наследство на Община Дуала 1-ви район

 

Дейности по внедряване по метода PDCA

1. Административно и финансово управление на проекта

2. Техническо администриране на проекта

3. Вътрешна и външна оценка на проекта

4. Финансов одит на проекта

5. Разпространение и обмяна на добри практики

6. Публичност и повишаване на осведомеността

 

Статус:

В процес на изпълнение

Последна промяна: 9 Август 2022

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!