Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Независимост и толерантност в Европа

     

На 11.07.2017 година, Изпълнителната агенция за образование, аудио-визия и култура към Европейската комисия, подписа договор за отпускане на безвъзмезда финансова помощ на Община  Хасково за изпълнение на проект "Независимост и толерантност в Европа" /InToEU/ по програма "Европа за гражданите",  Мярка  2.2 "Мрежи от градове".

Проектът ще се изпълнява в партньорство с Община Визеу /Португалия/, Община Карловац /Хърватска/ и Община Комотини /Гърция/ . 

С изпълнението на проекта се цели утвърждаване на европейското самосъзнание и идентичност, както и ангажирането на европейските граждани във всички аспекти на живота в тяхната общност, с оглед постигането на една обединена, толерантна и все по-близка Европа. 
За постигане на така заложената обща цел, се предвижда в гр. Хасково, в периода 06.09-09.09-2017 г. да бъдат изпълнение следните дейности:

1. Бизнес форум, на които ще бъдат разисквани теми, въпроси и предизвикателства, пред които е изправена Европа, за развитие на икономиката и създаването на повече работни места.

2. Игра „Сглоби Европа – Опознай Европа“ цели поощряване на междукултурния диалог и обмяната на опит и знания, обсъждане на актуални и интересни теми – образование, проекти за младежки обмен, възможности за стаж и работа в Европа и т.н.
3. Парад на носията и концерт, за насърчаване на взаимното опознаване и сближаването между европейските народи, като се популяризира фолклора на участниците от различните страни. 
4. Туристически форум „Европа без граници“ с цел обсъждане на добри практики в областта на туризма и разискване на идеи за съвместна работа с цел трайно сътрудничество между партниращите си общини. 
5. Посещение на забележителностите на община Хасково,  с цел запознаване с най-интересните забележителности на община Хасково, да научат повече за културата и историята на града, като част от историята на България и Европа.
С изпълнението на настоящото проектно предложение ще се постигне културно и социално-икономическо въздействие и ще се насърчи взаимно опознаване между европейските граждани, като се подхрани усещането им за принадлежност към европейската общност. Опознаването на културата и ценностите на отделните страни ще спомогне за сближаването на нашите граждани, като членове на една общност, която си поставя за цел да изгради общество, основаващо се на сплотеност и толерантност.

 

Общата стойност на проекта е 25 000 евро.

 

За повече информация, следете фейсбук страницата на проекта https://www.facebook.com/INTOEUHASKOVO. 

Последна промяна: 12 Август 2022

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!